Finner de faktiske leiekostnadene med ByggSim

Finner de faktiske leiekostnadene med ByggSim

Når en leietager av kontorbygg er på utkikk etter nye lokaler, har en lett for bare å fokusere på leiepris, selv om det er en rekke andre faktorer som burde være med i vurderingen som påvirker totalkostnaden for kontorlokalet.

  • FDV
Motta nyhetsbrev fra Eiendomsforvaltning

Eksempler på det som har økonomisk påvirkning er mer effektiv arealutnyttelse, lavere energikostnad, og lavere driftsutgifter med tanke på vedlikehold og ombygginger.

Den aller største utgiften til en kontorbedrift er de ansatte, og selvfølgelig også den største kilden til inntjening, derfor må bygg tilrettelegges for at de skal trives.

For å vise byggherrer, eiendomsutviklere og leietagere den reelle økonomiske gevinsten av å bygge og leie et kontorbygg med gode tekniske anlegg som sikrer et godt inneklima har Caverion utviklet programmet Bygg-Sim.

[factbox id="1"]

ByggSim gir deg den totale kostnadsoversikten over nytt og gammelt bygg, og viser at det rent økonomisk ikke er så lurt å holde ut i eldre, umoderne lokaler.

-De fleste som skal leie seg inn i nytt bygg er mest opptatt av hva de må betale per kvadratmeter i det nye bygget. Ved bruk av vår byggsimulator

ByggSim vil altså leietakeren se hva de faktiske kostnadene, inkludert drift av bygget, koster i dag. I tillegg vil vi selvsagt vise hva det nye leieobjektet vil koste.

ByggSim kan også antyde hvor mye mer produktive de ansatte vil bli et nytt bygg, som er bygget med tanke på godt inneklima, estetikk, rett innredning og organisering av arbeidsplassene. I tillegg bidrar et godt og riktig inneklima også til økt trivsel og lavere sykefravær, sier salgs- og markedssjef i Caverion distrikt SørVest, Erling Mellemstrand.

Erling Mellemstrand legger til at de aller fleste oppdager at det er en lønnsom investering å flytte til et bedre bygg, selv om leieprisen per kvadratmeter er 50 prosent høyere i nybygget.

Økonomisk gevinst

-Vi vet at innemiljøet påvirker produktiviteten. Med gode løsninger for luft, lys og varme vil den ansatte produsere mer.

Utviklingssjef Byggautomasjon og Integrasjon i Caverion, Paul Haaland utdyper:

- Ved økt produksjon får bedriftene en god økonomisk gevinst. ByggSim hjelper oss å tallfeste alt dette. I tillegg vil det gode inneklimaet medføre at hver enkelt ansatt ikke blir tynget og sliten etter endt arbeidsdag. De ansatte får mer energi, som igjen kommer bedriften til gode ved å ha opplagte og tilfredse medarbeidere.

NÆRINGSBYGG/ 3. oktober 2018

Byggestart i 2019 for Økernsenteret

Det har vært skrevet og sagt mye om det nye Økernsenteret, det har vært diskutert og vraket forskjellige navn, og mye annet. Slik sett skiller det seg ikke mye fra andre store byggeprosjekter i Oslo. Men nå begynner det å bli alvor. Byggestart blir 2019. Les hele saken

BOLIGMARKED/ 1. oktober 2018

Nye boligannonser på FINN.no i dag

Boligannonsene på FINN blir endret etter anbefaling fra Eiendom Norge i samråd med Forbrukertilsynet og FINN. Ifølge Johan Fredrik Høvås, salgsdirektør for FINN eiendom, og Christian Vammervold Dreyer, administrerende direktør i Eiendom Norge, er målet at den nye annonsen skal gjøre det enklere for boligkjøper å innhente all tilgjengelig informasjon om boligen. Les hele saken

Til toppen