Fikk fagpris for god eiendomsforvaltning

Fikk fagpris for god eiendomsforvaltning

Torsdag ble åtte kommuner tildelt Fagprisen for god offentlig bygg- og eiendomsforvaltning. Alle har satset offensivt på å ta godt vare på kommunebyggene.

Motta nyhetsbrev fra Eiendomsforvaltning

- Vinnerkommunene har gjort en kjempeinnsats for å oppfylle kriteriene. De har jobbet svært seriøst for å få systematikk inn i arbeidet med å ta vare på eiendom, sa styreleder Jan-Egil Clausen fra Norsk Kommunalteknisk forening under utdelingen i KLP-Huset i Oslo.

Vinnerkommunene har gjort en kjempeinnsats for å oppfylle kriteriene

For å gjøre seg fortjent til Fagprisen må kommunen kunne vise til et overordnet politisk vedtak med mål og strategi for eiendomsforvaltningen. Kommunen må også ha tatt en grundig vurdering av byggenes tilstand, og bruke systemet IK-Bygg aktivt.

Kommunene som mottok Fagprisen i år var Aurskog-Høland, Gjesdal, Karmøy, Skedsmo, Stokke, Tysvær, Ullensaker og Østre Toten.

Erfaringen viser at når kommuner jobber systematisk med å ta vare på eiendommer

- Erfaringen viser at når kommuner jobber systematisk med å ta vare på eiendommer, inntreffer det langt færre skader, og skadeomfanget blir mye mindre når noe skjer. Dette gjør at kommunen sparer store kostnader, sier fagsjef Geir Grønsholt i KLP Skadeforsikring.

Prisene ble delt ut under årets IK-bygg-konferanse i Oslo. Den arrangeres av Norsk Kommunalteknisk Forening, og har byggdrift og eiendomsforvaltning som tema.

Initiativtakere til Fagprisen er Direktoratet for byggkvalitet, Norsk Kommunalteknisk forening og KLP Skadeforsikring AS.

LOVGIVNING/18. mai 2018

Omfattende Airbnb og hotelldrift i sameier forbys - strengere regler for investorkjøp

Regjeringen la frem forslag om flere endringer i eierseksjonsloven og borettslagsloven 12. mai. Det foreslås blant annet klare regler om Airbnb og leilighetshoteller samt innskjerping av ervervsbegrensingen. Forslaget mangler imidlertid regler om hyblifisering. Les hele saken

BOLIGPRISER/11. mai 2018

Nye leiligheter kan bli 60.000 dyrere - ber Mæland gripe inn

Boligprisene øker og en ny leilighet kan bli 60.000 kroner dyrere grunnet nytt forslag. Det skriver EFO i sitt høringssvar til DiBK, hvor de går hardt ut mot forslaget om å endre energiforsyningskravene for bygg over 1000m2. Nå må boligminister Monica Mæland gripe inn, krever EFO. Mæland kan stoppe forslaget og hindre økningen i boligprisene, sier næringspolitisk direktør i EFO, Per Øyvind Voie. Les hele saken

Til toppen