FDV-systemer for industrielle anlegg

FDV-systemer for industrielle anlegg

Industrielle anlegg krever avanserte styringssystemer for forvaltning, drift, og vedlikehold. Hensikten er å beskytte anleggene mot storulykker, sikre ønsket regularitet og utvikle metoder for optimal drift.

  • FDV
Motta nyhetsbrev fra Eiendomsforvaltning

Bentley Systems har utviklet teknologi, verktøy og metoder for å sørge for risiko- og tilstandsbasert vedlikehold, samt inspeksjonsprogrammer som sikrer integriteten til industrielle anlegg og installasjoner gjennom hele levetiden.

- Jeg har jobbet for Bentley i over 8 år og har fulgt utviklingen fra bruk av BIM for design og bygging til i større grad å fokusere på forvaltning og drift. Utviklingen er blitt drevet frem av atomkraftverk- og jernbane-industrien. Innen atomkraftverk har man flere interessante prosesser som oppstod etter ulykken på Three Mile Island, innleder Mark Biagi i Bentley Systems.

Etter ulykken satte industrien seg ned for å analysere årsaken til hendelsen. Det man så var at atomkraftverk hadde store mengder dokumenter som ikke ble oppdatert ved endringer i det fysiske anlegget.

- Prosessen forbundet med å registrere hva som er lov, hva som er dokumentert, og hva som faktisk finnes på anlegget viste seg å inneholde mangler.

Problemet på Three Mile Island viste seg å være at mange små fysiske endringer ikke ble oppdatert i dokumentasjonen, noe som førte til at man mistet oversikten over anlegget.

Som et resultat av dette fikk vi bedre forståelse for hvordan informasjonsmodellene kan brukes innen forvaltning, drift, og vedlikehold, forklarer Biagi.

Ventet på ulykker

Tidligere var strategiene for drift og vedlikehold basert på at man enten ventet på at ulykken skulle inntreffe eller at man utførte periodevist vedlikehold.

- På 70- og 80-tallet begynte forskere å se på årsaken til feil og oppdaget at bare 20 prosent av feilene ble oppdaget ved periodisk vedlikehold. Man så også at når man bygger deler av anlegget på nytt introduseres det ofte nye feil. Som et resultat av dette arbeidet utviklet man nye metoder som så på sannsynligheten for feil og hvilke konsekvenser slike feil kunne få, sier han.

Kartlegger industrielle anlegg

Industrielle anlegg har ofte store mengder dokumentasjon som ikke integreres i driftssystemer.

- Vi jobber med eiere av store anlegg som ofte har konsulenter som analyserer systemene og kartlegger hvilke feil som kan oppstå. Man ser hvilke parametere som må overvåkes for å kunne planlegge feilhåndteringen. Problemet er at slike analyser ender opp som store dokumenter, men blir sjelden tatt videre inn i driftssystemene, sier han.

- Vi jobber med å se på hva som finnes fra før og hvordan denne informasjon kan integreres i datasystemer for hele organisasjonen. Vi henvender oss til spesielle industrier hvor vi vet at det finnes strategier fra før. Jeg har jobbet en del med oljeplattformer og vi ser at rundt halvparten av alle plattformene er eldre enn opprinnelig planlagt. Med bakgrunn i dette ønsker oljeselskapene å tilnærme seg drift og vedlikehold basert på risiko-vurderinger. Vi lager løsninger som dekker behovet for slike prosesser, sier Biagi.

“Reality modeling”

Utfordringene oppstår ved drift av gamle industrielle hvor vi man ofte ikke har dokumentasjon på hvordan anlegget er bygget.

- Vi vet rett og slett ikke hva som finnes der. På nyere anlegg ser vi at eierne ser verdien av informasjonsrike modeller fra design til drift. De ser i større grad verdien av å bruke slik informasjon gjennom hele levetiden av anlegget, sier han.

- Ved anlegg hvor det ikke finnes dokumentasjon fra før har vi en utfordring. I slike tilfeller bruker vi laserskanning, fotogrammetri, og andre verktøy for “reality modeling”. Utfordringene med laserskanning er at man trenger både spesielt utstyr og spesiell kompetanse for å kartlegge et anlegg. Jobben er både tidkrevende og kostbar, sier han.

- Acute 3D er et kostnadseffektivt verktøy som innhenter fotogrammetrisk data ved hjelp av droner eller andre kamera på bakken. Programmet innheter de fysiske målene på anlegget og lager en punktsky som bearbeides i BIM-verktøy, sier han.

- En av utfordringene er å innhente data om defekter, svakheter, og andre kritiske forhold på anlegget. Mange selskaper har nå begynt å montere skannere inne i anleggene for å innhente data gjennom hele anleggets levetid. I ettertid bruker man våre verktøy for å spore endringer i anlegget og bistå i den operasjonelle driften, sier Biagi.

- På bakgrunn av slike modeller kartlegger vi svakheter i industrielle anlegg. Når vi er ute i felten, på en oljeplattform, eller i et atomkraftanlegg, ta vi bilder av komponenten som har en feil. Vi behandler bildene og lager 3D-modeller av komponenten som har feil. Dette er det vi kaller “reality modeling”. Slike verktøy blir stadig mer avanserte og gir nye muligheter for drift og vedlikehold, sier han.

Les resten av saken i neste nummer av Eiendomsforvaltning.

NÆRINGSBYGG/ 3. oktober 2018

Byggestart i 2019 for Økernsenteret

Det har vært skrevet og sagt mye om det nye Økernsenteret, det har vært diskutert og vraket forskjellige navn, og mye annet. Slik sett skiller det seg ikke mye fra andre store byggeprosjekter i Oslo. Men nå begynner det å bli alvor. Byggestart blir 2019. Les hele saken

BOLIGMARKED/ 1. oktober 2018

Nye boligannonser på FINN.no i dag

Boligannonsene på FINN blir endret etter anbefaling fra Eiendom Norge i samråd med Forbrukertilsynet og FINN. Ifølge Johan Fredrik Høvås, salgsdirektør for FINN eiendom, og Christian Vammervold Dreyer, administrerende direktør i Eiendom Norge, er målet at den nye annonsen skal gjøre det enklere for boligkjøper å innhente all tilgjengelig informasjon om boligen. Les hele saken

Til toppen