Etablerer felles kunnskapskilde

Etablerer felles kunnskapskilde

Norconsult Informasjonssystemer (NoIS) og Bygganalyse har utviklet et system som samkjører kostnadsberegninger, klimadata og livssykluskostnader. - Vi gjør viktig kunnskap tilgjengelig for hele bransjen, og ikke bare få utvalgte eksperter, sier Øyvind Jensen, markedsføringsleder hos NoIS.

  • FDV
Motta nyhetsbrev fra Eiendomsforvaltning

- VI ARBEIDER kontinuerlig med innovasjon i Norconsult, og vi har sågar en egen seksjon på huset dedikert til innovasjon. I denne avdelingen spesialiserer vi oss på å implementere innovative metoder helt i begynnelsen av prosjektet, og vi kan vise til at dette har spart våre kunder for titalls millioner, sier Per Kristian Jacobsen, konsernsjef i Norconsult.

I byggenæringen uttrykkes det jevnlig bekymring over bransjens lave innovasjonsgrad, og Norconsult ønsker av den grunn å bidra til å øke nyskapingen ved å systematisere og dele tidligere vanskelig tilgjengelig informasjon. I denne omgang har Norconsult Informasjonssystemer (NoIS) og rådgivermiljøet Bygganalyse utviklet et produkt ingen i verden har klart før dem, ISY Calcus, samt at Norsk Prisbok er oppgradert. Disse nyhetene ble sluppet på et lanseringsseminar på NoIS hovedkvarter i Sandvika nylig.

- Vi ser nå resultatet av en prosess som ble igangsatt for 5 år siden. Vi har ikke funnet noen tilsvarende løsning globalt, og det har derfor gitt oss internasjonal oppmerksomhet, forteller Øyvind Jensen, markedsføringsleder hos NoIS.

PASSERT 6000 BRUKERE

ISY Calcus er ifølge Norconsult den første og hittil eneste løsning med samkjørt kalkylemodell, konstruksjonsdatabase og verktøy - som inkorporerer kostnadsberegninger, karbonfotavtrykk og livssykluskostnader (LCC).

- Med ISY Calcus kan man forbedre arbeidsflyten, oppnå konsistens mellom kostnad, LCC og beregninger av klimagasser. Tidligere har kostnadskalkyle og LCC vært adskilt. Vi tror at en direkte kobling mellom selve bygget, de enkelte konstruksjonene og deres påvirkning på livssykluskostnadene vil gi en helt ny læringseffekt, formidler Jensen videre.

Konseptet kan lett samkjøres med BIM ved at det gjennom livsløpet til bygningen kan visualisere utskiftinger og vedlikehold.

- Hvert år benyttes dette kalkyleverktøyet i prosjekter til en verdi av rundt 140 milliarder kroner, og for tidligfase kalkyle og analyse er programmet blitt standard. BIM vil egne seg godt for å illustrere hvordan LCC virker i praksis og øke forståelsen for sammenhengen mellom elementene i prosjektet, mener han.

Det andre produktet, Norsk Prisbok, er også utarbeidet i samarbeid med Bygganalyse, og de nådde en milepæl da 6000 brukere ble passert i år. Norsk Prisbok er i tillegg tilgjengelig på nett og som app.

- Dette er verdens første oppslagsverk for priser, klimadata og LCC-kostnader. Vi er dermed først i verden med å gjøre disse dataene tilgjengelige for flest mulig på en enkel og helhetlig måte, forklarer rådgiver og gruppeleder for ISY Calcus, Olle Rudén.

DET OFFENTLIGE SOM DRIVKRAFT

Med støtte fra Forskningsrådet via Skattefunn, startet de utviklingen av produktene for 5 år siden.

- Dette hadde enten ikke skjedd eller tatt mye lenger tid uten Skattefunn. Vi jobber ofte med idéer og problemstillinger som ingen har løst før oss, og når vi er heldige med timing kan vi til og med være de første i verden med nye løsninger - slik som nå. Vi er så heldige å ha et tett samarbeid gjennom mange år med Bygganalyse, som er svært dyktige, uredde og villige til å gå nye veier – sammen med oss, fremhever Jensen.

De tilpasser seg med dette konseptet den økte etterspørselen etter klimainformasjon og LCC-beregninger.

- Statsbygg er en foregangsbedrift med stor grad av FoU og uredd kravstillelse til prosjekterende og entreprenører. De har vært en pådriver innen disse to feltene og hele bransjen, oss selv inkludert, hadde kommet langt kortere uten deres innsats.

En annen drivkraft er BREEAM-NOR som har satt sertifisering av gode bygg på dagsorden. For å oppnå et godt sertifikat må både karbonfotavtrykk og LCC-analyser gjøres i tillegg til en rekke andre tiltak. Det oppleves blant seriøse byggherrer at et slikt sertifikat gir høyere verdi på bygg, høyere sikkerhet for at denne verdien er reell gjennom den grundige dokumentasjonen som behøves og faktisk også bedre finansieringsvilkår.

Det vil si at også finansielle forhold spiller inn som en drivkraft. Dette er trender i det norske markedet, og vi ser det samme i andre utviklede land, konstaterer han.

NÆRINGSBYGG/ 3. oktober 2018

Byggestart i 2019 for Økernsenteret

Det har vært skrevet og sagt mye om det nye Økernsenteret, det har vært diskutert og vraket forskjellige navn, og mye annet. Slik sett skiller det seg ikke mye fra andre store byggeprosjekter i Oslo. Men nå begynner det å bli alvor. Byggestart blir 2019. Les hele saken

BOLIGMARKED/ 1. oktober 2018

Nye boligannonser på FINN.no i dag

Boligannonsene på FINN blir endret etter anbefaling fra Eiendom Norge i samråd med Forbrukertilsynet og FINN. Ifølge Johan Fredrik Høvås, salgsdirektør for FINN eiendom, og Christian Vammervold Dreyer, administrerende direktør i Eiendom Norge, er målet at den nye annonsen skal gjøre det enklere for boligkjøper å innhente all tilgjengelig informasjon om boligen. Les hele saken

Til toppen