Et urolig salgsmarked

Et urolig salgsmarked

- Mange som skal selge boligen sin får ikke den forventende prisen, og kommer til oss fordi de heller vurderer å leie ut. Samtidig opplever vi at boliglånsforskriften bidrar til at folk ikke får finansiert ønsket bolig, og derfor må leie, sier Administrerende Direktør i Utleiemegleren, Vibecke Lyse Augdal.

Motta nyhetsbrev fra Eiendomsforvaltning

Oslo

Det kostet nå i snitt 9395,- kroner per måned å leie en 1-roms leilighet i Oslo, dette er en oppgang på 0,8% sammenlignet med forrige måned. Sammenlignet med samme måned i fjor, er det en oppgang på 0,7%.

For en 2-roms kostet det i snitt 12.429,- kroner, som er tilsvarende fra forrige måned. Sammenlignet med samme måned i fjor, er det en oppgang på 1,9%.

En 3-roms leilighet i Oslo kostet nå i snitt 15.156,- kroner å leie i måneden. Sammenlignet med forrige måned er det en nedgang på 2,7%. Sammenlignet med samme måned i fjor, er det en nedgang på 0,1%.

-Vi opplever en økt pågang av kunder som ikke får solgt. Dette har resultert i konkrete oppdrag og mange som vurderer å leie ut fremfor å senke salgsprisen. Vi opplever nå flere med meget god økonomi som fikk solgt til gode priser i våres, men som ikke vil kjøpe før markedet faller. Disse vil da leie en periode, sier daglig leder ved Utleiemegleren Grønland, Magnus Wennberg.

-Det er få oppsigelser og mye tyder på at utleiere fortsetter å leie ut fremfor å selge og at det er mer stabilitet blant leietakere, sier daglig leder ved Utleiemegleren Majorstuen, Siri Anne Bernum Halck.

-Færre utleiere ønsker å selge sine utleieboliger, da begrunnet med fremtidig lave renter, vanskeligere å få lånetilsagn for mange, et usikkert boligsalgsmarked, troen på et bedre leiemarked, samt at eiendomsparing over tid har vist seg å være en lønnsom spareform. «Det blir ikke bølger av å sitte stille i båten», sier daglig leder ved Utleiemegleren Sinsen, Vemund Holmen.

Bergen

For en 2-roms leilighet kostet det i snitt 10.561,- kroner, som er en nedgang på 7,1% sammenlignet med forrige måned. Sammenlignet med samme måned i fjor, er det en oppgang på 0,5%.

Det kostet i gjennomsnitt 13.405- kroner å leie en 3-roms i Bergen. Sammenlignet med forrige måned, er det en oppgang på 1,9%.

-Etter at det var stor aktivitet i leiemarkedet i Bergen i juli har august vært roligere. Det er liten interesse for de dyreste objektene, mens interessen for de rimeligere boligene er bra. Det er et høyt antall annonser på finn for boliger til leie i Bergen. En del av disse gjelder korttidsutleie under Sykkel-VM, som begynner i midten av september, sier daglig leder ved Utleiemegleren Bergen, Eirik Hove.

Stavanger

I Stavanger kostet en 2-roms i gjennomsnitt 8581,- kroner å leie i august. Sammenlignet mot forrige måned er dette en oppgang på 3,4%. Sammenlignet mot samme måned i fjor er dette en oppgang på 2,5%.

En 3-roms kostet i snitt 10.570,- kroner per måned. Sammenlignet med forrige måned er dette en nedgang på 0,1%

-Trenden viser at leieprisene har stabilisert seg og ligger hittil i år omtrent på samme nivå som i 2016, sier daglig leder ved Utleiemegleren Stavanger, Eirik Hauge.

 Trondheim

 I Trondheim kostet en 2-roms i gjennomsnitt 10.570,- kroner i august, som er en nedgang på 6,5% fra måneden tidligere. Sammenlignet med samme måned i fjor er det en nedgang på 6,3%.

For en 3-roms var snittleien 12.903,- kroner, dette er en nedgang på 11,7% fra måneden tidligere. Sammenlignet med samme måned i fjor er det en nedgang på 5,4%.

-Det er flere utleieboliger på markedet etter «student-rushet» nå enn i fjor. Nå har de fleste studentene kommet i hus, men vi opplever at det fortsatt er mange utleieboliger ledige på markedet. Flere enn på samme tid i fjor.

På grunn av konkurransen om de beste leietakerne, vurderer flere og flere utleiere å gå litt ned i leiepris. Det er bedre å få noen kroner mindre inn hver måned, enn at boligen blir stående unødvendig lenge uten inntekter. Små prisjusteringer er ofte det som skal til, så det er viktig at utleierne følger med i timen for å få leid ut innen rimelig tid.

Det er dog en del nye leietakere på markedet, spesielt i forbindelse med bla. utbyggingen av Ørland Flyplass og Vindmøllepark i Fosen, sier daglig leder ved Utleiemegleren Trondheim, Solveig Hjallen Moan.

Romerike

I snitt kostet det 10.226,- kroner å leie en 2-roms leilighet på Romerike. Sammenlignet med forrige måned er det en oppgang på 0,4%. Sammenlignet med samme måned i fjor er det en oppgang på 2,4%.

En 3-roms leilighet på Romerike kostet i snitt 11.900,- kroner. Sammenlignet med forrige måned er det en nedgang på 3%. Sammenlignet med samme måned i fjor er det en oppgang på 2,8%.

- På Romerike er det flere leieboliger på markedet enn på lenge.

Vi opplever en økende tendens til at utleiere kommer til oss fordi de ikke får solgt sine boliger og heller vil leie ut. Dette forventer jeg at kommer til å øke utover høsten. Samtidig er det flere som ønsker å leie i et urolig salgsmarked. Vi forventer derfor ikke at det vil ha nevneverdig påvirkning på leieprisene.

Leiemarkedet er fortsatt bra på Nedre Romerike og det er mange på visningene. På Øvre Romerike er det roligere på visningene, sier daglig leder ved Utleiemegleren Romerike, Karsten Olsen.

Asker og Bærum

I Asker og Bærum kostet det i gjennomsnitt 11.219,- kroner for en 2-roms, som er en nedgang på 5,2% fra forrige måned. Sammenlignet med samme måned i fjor, er det en nedgang på 4,6%.

For å leie en 3-roms i Asker og Bærum måtte du gjennomsnittlig betale 14.199,- kroner i august. Sammenlignet med forrige måned er det en nedgang på 4,6%. Sammenlignet med samme måned i fjor, er det en oppgang på 9,7%.

- Snittprisen sank noe i august i forhold til juli, men hovedgrunnen til dette er at det ble leid ut betydelig flere boliger den siste måneden enn hva som var tilfelle i juli. Det er god aktivitet i markedet. Vi opplever at en god del ønsker å leie en periode, for å se om boligprisene vil synke mer fremover. Dermed regner vi med at leiemarkedet vil holde seg stabilt utover høsten, sier daglig leder ved Utleiemegleren Asker og Bærum, Tom Anders Andersen.

Drammen

I snitt kostet det 9887,- kroner å leie en 2-roms leilighet i Drammen. Sammenlignet med forrige måned er dette en oppgang på 7,9%. Sammenlignet med samme måned i fjor er det en oppgang på 0,1%.

For en 3-roms kostet det i gjennomsnitt 12.780,- kroner. Dette er en oppgang på 8,1% sammenlignet mot forrige måned. Sammenlignet med samme måned i fjor er det en oppgang på 1,7%.

- Leieprisene har vist en oppgang i august selv om det har vært et ganske rolig leiemarked med få på visning. Unntaket er eneboliger og større dyrere boliger – der opplever vi et tregere marked og lavere leiepriser, sier daglig leder ved Utleiemegleren, Drammen Eivind Sveen.

NÆRINGSBYGG/ 3. oktober 2018

Byggestart i 2019 for Økernsenteret

Det har vært skrevet og sagt mye om det nye Økernsenteret, det har vært diskutert og vraket forskjellige navn, og mye annet. Slik sett skiller det seg ikke mye fra andre store byggeprosjekter i Oslo. Men nå begynner det å bli alvor. Byggestart blir 2019. Les hele saken

BOLIGMARKED/ 1. oktober 2018

Nye boligannonser på FINN.no i dag

Boligannonsene på FINN blir endret etter anbefaling fra Eiendom Norge i samråd med Forbrukertilsynet og FINN. Ifølge Johan Fredrik Høvås, salgsdirektør for FINN eiendom, og Christian Vammervold Dreyer, administrerende direktør i Eiendom Norge, er målet at den nye annonsen skal gjøre det enklere for boligkjøper å innhente all tilgjengelig informasjon om boligen. Les hele saken

Til toppen