EPC-kontraktene er blitt norsk standard

EPC-kontraktene er blitt norsk standard

- De balanserer styrkeforholdet mellom tilbyder og kjøper, sier Tor Brekke i Enova. Kongsberg har investert over 40 millioner i garanterte energisparingstiltak, og Brekke tror flere vil følge etter når det er tilbyder som tar hele risikoen.

Motta nyhetsbrev fra Eiendomsforvaltning

- EPC ER ET gammelt konsept, men det er jobbet mye de siste årene med å finne en form som passer, som balanserer styrkeforholdet mellom tilbyder og kjøper, og det synes jeg er løst ganske elegant i den nye standarden som har kommet. Det sier Tor Brekke, områdeleder i Enova SF, til Fremtidens Byggenæring.

En ny norsk standard for ”Energieffektivisering med garantert besparelse”, eller såkalte energisparingskontrakter (EPC), ble lansert i april i år. Standarden omfatter hele prosessen fra analyse av bygningene, gjennomføring av tiltak og regulering av forholdet mellom tilbyder og kjøper i garantiperioden.

- Det er mye lettere å benytte seg av EPC-kontrakter det fordi det nå finnes en standard som regulerer ansvarsforholdet og rekkefølge på en del ting. Det har også kommet i ulike former som energisparekontrakter, sparekontrakter med ulike navn tidligere. Men nå er det mer definert hva dette er, sier Brekke.

TERSKELEN ER LAVERE

Målet med at flere tar i bruk EPC-kontraktene er at modellen skal bidra til lavere terskel for å sette i gang investeringer i energibesparende tiltak.

- Dette passer for kommuner spesielt, og kommunene har selv vært veldig aktive i å være med på å utvikle modellen. EPC-modellen svarer på en del barrierer i kommunene som handler om kapital, kapasitet til å kjøre prosjekter og kompetanse.

I EPC-kontraktene er det leverandørene som tar den økonomiske risikoen. De gir en garanti på innsparingen, og den innsparingen finansierer da tiltakene, sier Brekke.

Leverandørene sørger på sin side å ta betalt for risikoen, men får samtidig flere kunder som ønsker å sette i gang tiltakene.

- I komiteen som lager norsk standard har jo både kommunene vært representert, andre bygganleggseiere og leverandørbransjen, så det er en konsensus mellom selger og kjøpersiden om hvordan slike kontrakter bør se ut.

TILTAK VERDT 40,5 MILLIONER

I Kongsberg kommune har de så langt vært gjennom både den innledende karleggingsfasen – der de har fått garantert energibesparelser på 36 prosent ved å gjennomføre de anbefalte tiltakene som har en verdi på 40,5 millioner kroner – og iverksettelsesfasen.

- Så og si er alle tiltakene gjennomført, er bare noen innjusteringer og slikt som foregår fremdeles, samt noen forsinkelser på installasjon på noen bygg. Selve overleveringsprotokollen undertegnet vi først 28. mai. Derfor er det litt tidlig å se resultatene av dette, sier Hallvard Benum, ansvarlig for utvikling og gjennomføring av Enøk-tiltak i Kongsberg kommunale eiendom KF.

- Besparelsene vi er lovt skal være 36 prosent, men først i 2015 har vi et helt år å vurdere. De aller viktigste tiltakene er installasjon av 13 store grunnvarmepumper til store bygg, sier Benum. Tilbakebetalingsperioden er satt til 11 år. Kongsberg kommune takket ja til EPC-tilbudet da de tidligere hadde vanskeligheter med å få gjort de store energibesparelsestiltakene med de investeringsmidlene de hadde tilgjengelig.

- Med EPC-modellen var det langt enklere å få igjennom de store investeringene for kommunestyret, sier han.

FLERE INTERESSERT

- Det ser veldig bra ut. Vi regner med at vi når besparelsene på 36 prosent, og skjer det ikke, så har vi jo en garanti på det. Da må de betale mellomlegget. Det er den store fordelen. Flere kommuner har fått øynene opp for EPC-modellen, og Kongsberg får henvendelser fra andre som vil vite mer om prosjektet.

- Vi kjenner ikke til andre kommuner som har vært igjennom EPC-kontrakter i den størrelsen vi har gjort nå. Dette er den største kontrakten så langt, kommunalt sett. Men flere som kommer etter, forklarer Benum.

Porsgrunn og Skien, Elverum, og en del kommuner i Østerdalen som Trysil og Hemsedal jobber med å
verksette tilsvarende kontrakter.

- Vi har vært en del rundt og hatt foredrag for andre kommuner og snakket med folk. Så tydelig at det er interesse for det. Det er enklere å gjennomføre nå som det er blitt norsk standard, avslutter han til Fremtidens Byggenæring.

NÆRINGSBYGG/ 3. oktober 2018

Byggestart i 2019 for Økernsenteret

Det har vært skrevet og sagt mye om det nye Økernsenteret, det har vært diskutert og vraket forskjellige navn, og mye annet. Slik sett skiller det seg ikke mye fra andre store byggeprosjekter i Oslo. Men nå begynner det å bli alvor. Byggestart blir 2019. Les hele saken

BOLIGMARKED/ 1. oktober 2018

Nye boligannonser på FINN.no i dag

Boligannonsene på FINN blir endret etter anbefaling fra Eiendom Norge i samråd med Forbrukertilsynet og FINN. Ifølge Johan Fredrik Høvås, salgsdirektør for FINN eiendom, og Christian Vammervold Dreyer, administrerende direktør i Eiendom Norge, er målet at den nye annonsen skal gjøre det enklere for boligkjøper å innhente all tilgjengelig informasjon om boligen. Les hele saken

Til toppen