EPC kan stå i veien for høye ambisjoner

EPC kan stå i veien for høye ambisjoner

EPC-kontrakter byr på mange positive fordeler for kundene i form av at de fullfinansierer oppgradering og utbedring av diverse energieffektiviserende tiltak. Leverandørene garanterer for besparelser som er nok til å dekke investeringene.

Motta nyhetsbrev fra Eiendomsforvaltning

EPC-KONTRAKTER byr på mange positive fordeler for kundene i form av at de fullfinansierer oppgradering og utbedring av diverse energieffektiviserende tiltak. Leverandørene garanterer for besparelser som er nok til å dekke investeringene.

- Vi tror vel at EPC fungerer godt i kommunene, men så tror vi at det er noe vanskeligere i boligselskap, sier seniorforsker Åshild Lappegard Hauge ved SINTEF Byggforsk.

- Da bruker vi begrepet boligselskap for både borettslag og boligsameie, utdyper hun. Rapporten ”Vurdering av EPC/energisparekontrakter i boligselskaper” ble presentert denne våren, og Lappegard Hauge har vært en av de sentrale i forskningsarbeidet som er blitt gjennomført. Den er basert på et bredt tverrfaglig samarbeid.

- En miljøpsykolog, en sivilingeniør og en arkitekt har jobbet sammen i dette prosjektet. Det er cirka 20 stykker som er intervjuet, og det er folk fra boligbyggelag og boligselskap, både fra styre og blant beboerne. Også personer fra ulike interesseorganisasjoner og EPC-tilbydere er intervjuet.

IKKE OMFATTENDE OPPGRADERING

”Den energien man sparer gjennom effektiviseringstiltak kan ofte finansiere tilleggskostnadene for en oppgradering mot passivhusnivå, men den kan normalt ikke finansiere basiskostnadene for omfattende oppgradering som ligger i bunn og som må betales uavhengig av ambisjonsnivå på energi”, heter det i pressemeldingen til SINTEF, hvor Lappegard Hauge i den forbindelse uttaler:

– EPC-leverandørenes mål om inntjening og forsiktig risiko, kan også bidra til at miljøambisjonene i et oppgraderingsprosjekt blir lavere enn de hadde trengt å være, sier hun, og utdyper dette ytterligere til Fremtidens Byggenæring.

- Det er vanskelig å finansiere en hel oppgradering med den energien man sparer, altså energieffektiviseringstiltak. Det er sjelden at det er nok. Så hvis vi skal komme med en slags konklusjon, så kan vi si at det kan fungere godt i boligselskap hvis det ikke er behov for omfattende oppgradering, da kan det være fint å gå på de tekniske anleggene. Men det er altså ikke alltid EPC-kontraktene vil være hensiktsmessige. Tvert i mot kan de altså være en hindring for nødvendige oppgraderinger.

- I boligselskap hvor det trengs omfattende oppgradering, er den en fare for at man forskutterer på de tekniske anleggene fordi det er mest lønnsomt. Så går det igjen på bekostning av at man ikke da får gjort noe med bygningskroppen fordi det koster mer og er mindre lønnsomt, og at man uansett ikke klarer å finansiere det med EPC-kontrakten, sier hun.

- Spesielt gjelder dette eldre og slitte bygg, og det er kanskje de man helst skulle sett at EPC var en form for katalysator for. Altså å få til oppgradering der det virkelig trengs, men det har vi ment at kan bli vanskelig, sier Lappegard Hauge.

MÅ FINNE ANDRE VIRKEMIDLER

”Utfordringene viser at trolig vil kun en mindre andel boligselskaper kunne bli lønnsomme prosjekter for EPC-leverandører. Derfor vil ikke EPC i seg selv eller av seg selv bidra til energieffektivisering i boligselskaper i stort monn. Det er i tillegg usikkert om offentlige rammer og økonomisk støtte vil kunne gjøre EPC til et større bidrag for å nå nasjonale
energimål”, heter det videre i pressemeldingen til SINTEF.

- Så det kommer an på hva man tenker om energieffektivisering, sier seniorforskeren.

- Om det er bra i seg selv at det blir gjort små energieffektiviseringstiltak mange steder, eller om man vil at det skal gjøres tiltak som virkelig monner. Så vi har jo vært opptatt av å se dette i forhold til nasjonale og internasjonale energisparingsmål, og i lys av det, så hadde man trengt tiltak hvor man fikk spart mer energi og fikk hevet standarden på de oppgraderingene som gjøres.

- EPC kan stå i veien for høye miljøambisjoner fordi det er mest lønnsomt å forbedre de tekniske installasjonene, ikke selve bygningskroppen. Og fordi de som tilbyr EPC ønsker en forsiktig risiko, avslutter hun til Fremtidens Byggenæring.

NÆRINGSBYGG/ 3. oktober 2018

Byggestart i 2019 for Økernsenteret

Det har vært skrevet og sagt mye om det nye Økernsenteret, det har vært diskutert og vraket forskjellige navn, og mye annet. Slik sett skiller det seg ikke mye fra andre store byggeprosjekter i Oslo. Men nå begynner det å bli alvor. Byggestart blir 2019. Les hele saken

BOLIGMARKED/ 1. oktober 2018

Nye boligannonser på FINN.no i dag

Boligannonsene på FINN blir endret etter anbefaling fra Eiendom Norge i samråd med Forbrukertilsynet og FINN. Ifølge Johan Fredrik Høvås, salgsdirektør for FINN eiendom, og Christian Vammervold Dreyer, administrerende direktør i Eiendom Norge, er målet at den nye annonsen skal gjøre det enklere for boligkjøper å innhente all tilgjengelig informasjon om boligen. Les hele saken

Til toppen