Enklere å utnytte areal på loftet til bolig

Enklere å utnytte areal på loftet til bolig

Nå er det enklere å utnytte areal på loftet til bolig, men du må fortsatt søke kommunen ved bruksendring.

Motta nyhetsbrev fra Eiendomsforvaltning

Lag rom på loftet fra SINTEF Byggforsk viser trygge og dokumenterte løsninger.

Lavere takhøyde og mindre dagslys

Boligareal på loftet må tilfredsstille en rekke krav, men fra 1. januar 2016 er noen av reglene endret for at flere skal kunne utnytte areal på loftet til bolig. For boliger bygd etter tidligere regelverk enn TEK10, er det nå tillatt med romhøyde ned til 2,0 m i et innredet loft. For endringer i "TEK10-boliger" er kravet 2,2 m. I nye boliger skal romhøyden være minst 2,4 m.

[factbox id="1"]

Med de nye reglene regnes også kravet til dagslys som oppfylt dersom rommet har et vindu der summen av bredde og høyde er minst 1,50 m. Høyden må minst være 0,60 m og bredden må minst være 0,50 m. Vinduet trenger heller ikke å ha utsyn.

- Det er viktig å være klar over at minstekravene ikke nødvendigvis sikrer brukervennlige rom med god bokvalitet. Å satse på kvalitet, der det er praktisk mulig, kan være lønnsomt på sikt. SINTEF Byggforsk anbefaler generelt at boliger skal ha romhøyde på minst 2,4 m og utsyn gjennom vinduet, sier arkitekt og seniorrådgiver Anders Kirkhus.

Krav om tilfredsstillende inneklima og rømningsvei gjelder som før når man innreder boligrom på loftet.

Fortsatt søknadsplikt ved bruksendring

Mange er ikke klar over det, men omgjøring av loftsrom eller bod til boligrom er bruksendring, og bruksendring er søknadspliktig. Huseieren må derfor søke kommunen og få godkjenning før loftet tas i bruk som bolig. Søknadsplikten gjelder uavhengig av om rommene er til eget bruk eller til utleie.

NÆRINGSBYGG/ 3. oktober 2018

Byggestart i 2019 for Økernsenteret

Det har vært skrevet og sagt mye om det nye Økernsenteret, det har vært diskutert og vraket forskjellige navn, og mye annet. Slik sett skiller det seg ikke mye fra andre store byggeprosjekter i Oslo. Men nå begynner det å bli alvor. Byggestart blir 2019. Les hele saken

BOLIGMARKED/ 1. oktober 2018

Nye boligannonser på FINN.no i dag

Boligannonsene på FINN blir endret etter anbefaling fra Eiendom Norge i samråd med Forbrukertilsynet og FINN. Ifølge Johan Fredrik Høvås, salgsdirektør for FINN eiendom, og Christian Vammervold Dreyer, administrerende direktør i Eiendom Norge, er målet at den nye annonsen skal gjøre det enklere for boligkjøper å innhente all tilgjengelig informasjon om boligen. Les hele saken

Til toppen