Enklere å innrede hybel i egen bolig

Enklere å innrede hybel i egen bolig

Fra nyttår kom det en rekke nye regler som berører boligeiere. En av de viktigste endringene er at det har blitt enklere å bruksendre fra tilleggsdel til hoveddel i egen bolig. Forutsetningen er at rommene som bruksendres er inne i boligen, og at rommet du vil endre ligger inntil et annet oppholdsrom. Videre må boligen være fra før 1. juli 2011.

Motta nyhetsbrev fra Eiendomsforvaltning

- Huseiernes Landsforbund har vært en pådriver for forenklinger på dette området i en årrekke. Regelendringene medfører at bruksendring til oppholdsrom i mange tilfeller blir vesentlig enklere og billigere, sier generalsekretær Peter Batta.

Enklere tekniske krav

Blant endringene i teknisk forskrift er at kravet til takhøyde er redusert til to meter, og det er nå nok med ett vindu i hvert rom så lenge det oppfyller kravene til rømningsvindu. Det stilles ikke lenger krav til utsyn fra vinduet, og rommet kan luftes med ventil og åpent vindu dersom uteluften er god nok. Det gjøres også unntak fra en rekke spesifikke energikrav samt krav om tilgjengelig boenhet. Det betyr blant annet at det ikke er krav om trinnfri adkomst, dimensjonering for rullestol og sideplass ved dør.

-Endringene legger til rette for en mer tilpasset og effektiv bruk av boligmassen. Enkelte rom i huset eller leiligheten vil nok kunne få en noe lavere bokvalitet, men de grunnleggende kravene til forsvarlig bomiljø samt brann- og konstruksjonssikkerhet vil fremdeles gjelde, understreker Batta.

Søknadsplikt

Bruksendring er fremdeles søknadspliktig, men du kan i mange tilfeller søke selv uten å bruke ansvarlig foretak. Forutsetningen er at bruken av rommet kan endres uten at du må gjøre større arbeider, f. eks rive bærende vegger.

- Dersom du søker selv, er det viktig å være klar over at du er ansvarlig for at alle relevante tekniske krav er ivaretatt, understreker advokat i HLs juridiske avdeling Per Christian Nordal.

Presisering av når det oppstår ny boenhet

Nytt er det også at det presiseres i saksbehandlingsforskriften når det oppstår søknadsplikt for oppdeling av boenhet i eksisterende bolig. Skillet har bla. betydning for hvilke krav som gjelder når man skal tilrettelegge for utleie.

-Vi har sett mange eksempler på at kommuner har praktisert regelverket forskjellig, noe som har medført usikkerhet. I en del tilfeller har det blitt stilt strengere krav enn det vi har ment det er dekning for i regelverket. Vi er derfor godt fornøyd med at vilkårene for når søknadspliktig ny boenhet oppstår er presisert, sier advokat Per Christian Nordal.

NÆRINGSBYGG/ 3. oktober 2018

Byggestart i 2019 for Økernsenteret

Det har vært skrevet og sagt mye om det nye Økernsenteret, det har vært diskutert og vraket forskjellige navn, og mye annet. Slik sett skiller det seg ikke mye fra andre store byggeprosjekter i Oslo. Men nå begynner det å bli alvor. Byggestart blir 2019. Les hele saken

BOLIGMARKED/ 1. oktober 2018

Nye boligannonser på FINN.no i dag

Boligannonsene på FINN blir endret etter anbefaling fra Eiendom Norge i samråd med Forbrukertilsynet og FINN. Ifølge Johan Fredrik Høvås, salgsdirektør for FINN eiendom, og Christian Vammervold Dreyer, administrerende direktør i Eiendom Norge, er målet at den nye annonsen skal gjøre det enklere for boligkjøper å innhente all tilgjengelig informasjon om boligen. Les hele saken

Til toppen