Eksisterende boliger blir dårligere tilpasset framtiden
(Bilde: Fotograf Nadia Frantsen)

Eksisterende boliger blir dårligere tilpasset framtiden

Både tilskudd til heis og enøk-tiltak i eksisterende bebyggelse blir svekket i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2018. Det gir boliger som hverken er tilpasset den kommende eldrebølgen eller behovet for å redusere energibruken.

Motta nyhetsbrev fra Eiendomsforvaltning

Heisen som gikk ned

- Til tross for stort behov for midler til etterinstallering av heis velger regjeringen ytterligere kutt i tilskuddsmidlene. Bevilgningen er halvert siden 2016. Borettslag og sameier har etterspurt mer enn det dobbelte av Husbank-rammen til heis de siste to årene, sier adm. direktør Thor Eek i NBBL.

Mange planlagte heisprosjekter i borettslag og sameier står nå i fare for å bli skrinlagt.

- Dette er synd for eldre beboere som er avhengig av heisen for å kunne fortsette å bo hjemme.

Regjeringen forklarer kuttet med at det bygges flere nye blokker med heis. Disse boligene er i liten grad et alternativ for beboere i eldre lavblokkbebyggelse.

- Nye leiligheter ligger i et helt annet prissjikt enn det som denne gruppen har råd til. De er gjerne eldre med lavere inntekter og med få muligheter til å flytte til nye og mer egnede boliger.

Kraftløs enøk satsing

Stortingets ambisjoner for energisparing i boliger er store, og de har bedt regjeringen om en plan for å spare 10 TWh i bygningsmassen innen 2030. Regjeringen følger dessverre ikke opp.

- I statsbudsjettet får man inntrykk av at det skal skje av seg selv. Det er intet å se til nye virkemidler i regjeringens plan, og det legges ikke opp til noen økninger i de eksisterende ordningene, sier NBBLs Thor Eek.

Boligsektoren er taperen i fordeling av Enovas støttemidler. Det gjelder boligblokker spesielt. Dagens ordninger for redusert energibruk i boliger er i stor grad rettet mot eneboligeiere.

- Enovas støtteordninger må gjennomgås, ikke minst for en bedre målretting mot boligselskap og oppgradering av boligblokker. Omtrent 1 million personer i Norge bor i blokk, kommenterer Eek.

Politiske mål mangler konkrete tiltak

- Det er et politisk ønske om at flere eldre skal bo lenger i egne hjem. Det er også et politisk mål å redusere energibruken i bygg med 10Twh. Derfor hadde vi forventet at det kom konkrete satsinger for å oppnå dette i regjeringens forslag til statsbudsjett. Det er beklagelig at disse områdene ikke styrkes, avslutter adm. dir. Thor Eek i NBBL.

MILJØBYGG/22. mai 2018

Skal bygge Lillestrøms mest miljøvennlige boligprosjekt

Skanska har høye miljøambisjoner for boligprosjektet Aveny Vest, og prosjektet skal sertifiseres etter BREEAM-NOR. Prosjektet vil bestå av 176 selveierleiligheter fordelt på tre selvstendige bygg med svært god beliggenhet i hjertet av Lillestrøm. Les hele saken

Til toppen