Eiendomsstrategi utvikling av Bodø

Eiendomsstrategi utvikling av Bodø

Eiendomsstrategi ledet av Multiconsult bidrar til realisering av et av Norges største byutviklingsprosjekt: Ny by – ny flyplass i Bodø.

Motta nyhetsbrev fra Eiendomsforvaltning

Multiconsult har vært prosjektleder for utarbeidelse av eiendomsstrategi for området Forsvaret flytter ut av i Bodø. Dette frigjør om lag 2.600 dekar til fremtidig byutvikling. I februar kom meldingen om at regjeringen bevilger 2,4 milliarder gjennom Nasjonal transportplan (NTP) for å realisere planene.

Utgangspunkt – konflikt om eierskap og utvikling

Utgangspunktet for arbeidet med en helhetlig eiendomsstrategi for utviklingen av Bodø var konflikter mellom de ulike aktørene. Prosjektet var vist samfunnsøkonomisk lønnsomt, men man var uenige om hvem som skulle betale for å utløse gevinstene. Gevinstene kommer også langt frem i tid, mens kostnadene kommer nå.! Hvem er «samfunnet» som skal betale for å realisere gevinstene? Det var hovedspørsmålet som ble besvart i eiendomsstrategien

Enighet – den største suksessfaktoren

Det ble etablert en operativ prosjektgruppe med de tre viktigste aktørene arbeidet tett sammen – Forsvarsbygg (eier av tomt), Avinor (eier av sivil flyplass) og Bodø kommune (i rollen som langsiktig byutvikler). Multiconsult koordinerte og ledet prosjektgruppen. Med enighet om målene ble det også etablert et godt og tett samarbeidsklima, en omforent forståelse av utfordringene og et sterkt ønske om å nå første mål: vedtak om finansiere flytting av flyplassen i NTP.

Resultatene

Hovedleveransene i eiendomsstrategien var forslag til hvordan videre utvikling kan organiseres og finansieres. Multiconsult laget kalkyler som viser potensielle inntekter sett opp mot kostnader og hva totalt finansieringsbehov er.

– Ved å være tydelige på at ingen vinner uten at alle vinner har man lykkes med at alle de tre hovedaktørene forplikter seg til å bidra finansielt for å nå målet om flytting av flyplass og langsiktig utvikling av Bodø. Vi har brutt ned den samfunnsøkonomiske analysen og vist hvilke virkninger det har for enkeltaktørene. Vi har turt å være ærlige på at til tross for bidrag fra de tre hovedaktørene må staten også bidra, og dermed gitt et tydelig beslutningsgrunnlag til regjeringen, sier Hilde.

28. februar kom meldingen – Erna gir grønt lys for ny flyplass til 5 milliarder.

LOVGIVNING/18. mai 2018

Omfattende Airbnb og hotelldrift i sameier forbys - strengere regler for investorkjøp

Regjeringen la frem forslag om flere endringer i eierseksjonsloven og borettslagsloven 12. mai. Det foreslås blant annet klare regler om Airbnb og leilighetshoteller samt innskjerping av ervervsbegrensingen. Forslaget mangler imidlertid regler om hyblifisering. Les hele saken

BOLIGPRISER/11. mai 2018

Nye leiligheter kan bli 60.000 dyrere - ber Mæland gripe inn

Boligprisene øker og en ny leilighet kan bli 60.000 kroner dyrere grunnet nytt forslag. Det skriver EFO i sitt høringssvar til DiBK, hvor de går hardt ut mot forslaget om å endre energiforsyningskravene for bygg over 1000m2. Nå må boligminister Monica Mæland gripe inn, krever EFO. Mæland kan stoppe forslaget og hindre økningen i boligprisene, sier næringspolitisk direktør i EFO, Per Øyvind Voie. Les hele saken

Til toppen