Eiendomsmeglere priser mer realistisk

Eiendomsmeglere priser mer realistisk

Forbrukerombudet har nylig hatt et omfattende tilsyn med lokkepriser.

Motta nyhetsbrev fra Eiendomsforvaltning

[factbox id="1"]

Saken er hentet fra Forbrukerombudet.

Alle salg i august og september i Oslo, ca. 2700 salg, gjort av 156 eiendomsmeglerkontorer er undersøkt. Tallenes tale er positiv, den største andelen av boligene ble solgt til prisantydning eller med mindre positive eller negative avvik.

- Særlig i august var det et hett boligmarked i Oslo og mange boliger gikk langt over verditakst, det er imidlertid gledelig å se at det store flertallet av boligene prises riktig, sier forbrukerombud Gry Nergård.

Tidligere i år hadde forbrukerombudet også et tilsyn hvor vi så tendenser til lokkepriser i Oslo. Tilsynet med salg gjennomført i august og september viser at de fleste boliger er priset riktig med tanke på forventningene i markedet. I enkelte områder ser vi likevel større avvik.

Boligene prises for lavt på Oslo øst

- Enkelte steder i hovedstaden ser vi for mange og for store avvik mellom prisantydning og det boligen faktisk gikk for. Vi ser også en tendens til en ukultur hos enkelte kjeder som skryter av at boliger har gått langt over prisantydning, sier Nergård.

[img id="1"]

Hos flere eiendomsmeglerkontorer er mer enn 60 prosent av boligene solgt til en pris som ligger mer enn 10 prosent høyere enn prisantydningen. De fleste har markedsområde på Oslos østkant.

- Det er grunn til å stille spørsmål ved om enkelte meglere har en villedende praksis ved at de bevisst priser boligene lavt for å tiltrekke seg flere på visning. Vi ser at hos enkelte kontor går flertallet av boligene godt over prisantydning, sier forbrukerombud Gry Nergård.

Viktig med interne rutiner og kontroll

Forbrukerombudet er fornyd med at denne lokkeprisaksjonen viser at det store flertallet priser riktig. Når vi likevel ser at enkelte skiller seg negativt ut ber vi de kontorene det gjelder om en forklaring. Vi ber de om å se på egne rutiner og praksis, og ta nødvendige grep.

Om det er snakk om lokkepriser eller underprising så har begge deler samme ulempe for forbrukeren

- Om det er snakk om lokkepriser eller underprising så har begge deler samme ulempe for forbrukeren. Man bruker unødvendig mye tid og ressurser på visninger hvor man uansett ikke vil få råd til boligen. Vi ber kontorene gjøre det de kan for å endre kurs, sier forbrukerombud Gry Nergård.

 

NÆRINGSBYGG/14. august 2018

Bygger stort næringsbygg i København

Veidekkes danske datterselskap Hoffmann A/S har inngått kontrakt med KLP Ejendomme A/S om å oppføre et nytt kontorbygg i København. Kontrakten er en totalentreprise til en verdi av om lag én milliard danske kroner. Dette er Hoffmanns største enkeltprosjekt noensinne hva gjelder både kontraktsum og antall kvadratmeter. Bygget er planlagt ferdigstilt i 2021. Les hele saken

EIENDOM/ 3. august 2018

Profier kjøper boligprosjekt av Det Norske Veritas

Det Norske Veritas Eiendom AS har i nærmere 15 år jobbet med reguleringen av et leilighetsprosjekt på sin eiendom på Høvik med en fantastisk beliggenhet rett på oversiden av Veritas-senteret. Nå er prosjektet solgt til boligutvikleren Profier. Kjøpet omfatter omtrent 10 mål som kan utvikles til ca. 55 leiligheter. Med kjøpet følger flere påstående vernede eiendommer fra Høvik Verk perioden, blant annet en 8 mannsbolig, to sveitservillaer og en tidligere turnhall. Les hele saken

Til toppen