Eiendomsmeglere priser mer realistisk

Eiendomsmeglere priser mer realistisk

Forbrukerombudet har nylig hatt et omfattende tilsyn med lokkepriser.

Motta nyhetsbrev fra Eiendomsforvaltning

[factbox id="1"]

Saken er hentet fra Forbrukerombudet.

Alle salg i august og september i Oslo, ca. 2700 salg, gjort av 156 eiendomsmeglerkontorer er undersøkt. Tallenes tale er positiv, den største andelen av boligene ble solgt til prisantydning eller med mindre positive eller negative avvik.

- Særlig i august var det et hett boligmarked i Oslo og mange boliger gikk langt over verditakst, det er imidlertid gledelig å se at det store flertallet av boligene prises riktig, sier forbrukerombud Gry Nergård.

Tidligere i år hadde forbrukerombudet også et tilsyn hvor vi så tendenser til lokkepriser i Oslo. Tilsynet med salg gjennomført i august og september viser at de fleste boliger er priset riktig med tanke på forventningene i markedet. I enkelte områder ser vi likevel større avvik.

Boligene prises for lavt på Oslo øst

- Enkelte steder i hovedstaden ser vi for mange og for store avvik mellom prisantydning og det boligen faktisk gikk for. Vi ser også en tendens til en ukultur hos enkelte kjeder som skryter av at boliger har gått langt over prisantydning, sier Nergård.

[img id="1"]

Hos flere eiendomsmeglerkontorer er mer enn 60 prosent av boligene solgt til en pris som ligger mer enn 10 prosent høyere enn prisantydningen. De fleste har markedsområde på Oslos østkant.

- Det er grunn til å stille spørsmål ved om enkelte meglere har en villedende praksis ved at de bevisst priser boligene lavt for å tiltrekke seg flere på visning. Vi ser at hos enkelte kontor går flertallet av boligene godt over prisantydning, sier forbrukerombud Gry Nergård.

Viktig med interne rutiner og kontroll

Forbrukerombudet er fornyd med at denne lokkeprisaksjonen viser at det store flertallet priser riktig. Når vi likevel ser at enkelte skiller seg negativt ut ber vi de kontorene det gjelder om en forklaring. Vi ber de om å se på egne rutiner og praksis, og ta nødvendige grep.

Om det er snakk om lokkepriser eller underprising så har begge deler samme ulempe for forbrukeren

- Om det er snakk om lokkepriser eller underprising så har begge deler samme ulempe for forbrukeren. Man bruker unødvendig mye tid og ressurser på visninger hvor man uansett ikke vil få råd til boligen. Vi ber kontorene gjøre det de kan for å endre kurs, sier forbrukerombud Gry Nergård.

 

NÆRINGSBYGG/ 3. oktober 2018

Byggestart i 2019 for Økernsenteret

Det har vært skrevet og sagt mye om det nye Økernsenteret, det har vært diskutert og vraket forskjellige navn, og mye annet. Slik sett skiller det seg ikke mye fra andre store byggeprosjekter i Oslo. Men nå begynner det å bli alvor. Byggestart blir 2019. Les hele saken

BOLIGMARKED/ 1. oktober 2018

Nye boligannonser på FINN.no i dag

Boligannonsene på FINN blir endret etter anbefaling fra Eiendom Norge i samråd med Forbrukertilsynet og FINN. Ifølge Johan Fredrik Høvås, salgsdirektør for FINN eiendom, og Christian Vammervold Dreyer, administrerende direktør i Eiendom Norge, er målet at den nye annonsen skal gjøre det enklere for boligkjøper å innhente all tilgjengelig informasjon om boligen. Les hele saken

Til toppen