Eiendomsbransjens stipendordning: Offentliggjøring av årets vinnere
(Foto: Eiendomsbransjen)

Eiendomsbransjens stipendordning: Offentliggjøring av årets vinnere

Eiendomsbransjens stipendordning har til formål å gi økonomisk støtte til studentoppgaver som kan bidra til å høyne kunnskapsnivået om offentlig og privat by- og stedsutvikling i praksis samt å inspirere til nytenkning om eiendomsbransjens samfunnsroller fremover.

Motta nyhetsbrev fra Eiendomsforvaltning

Fagstipend kan søkes av studenter som innleverer Master- eller Bacheloroppgave ved norsk universitet eller høyskole våren 2018. I år vil det bli utdelt inntil tre fagstipender á kr 20.000.

Bakgrunn for etableringen av stipendordningen: Eiendomsbransjen er en betydelig arbeidsgiver i Norge, med tusenvis av dyktige eiere og medarbeidere – som igjen er en betydelig oppdragsgiver for store deler av bank- og finanssektoren, byggebransjen, eiendomsmeglerbransjen, arkitektbransjen samt øvrige rådgivervirksomheter, over hele landet. De fremste eiendomsselskapene skaper og forvandler hele bydeler, og bidrar aktivt til samfunnsutviklingen med sine utviklingsprosjekter – slik at omverden har en tilbudsside for bl.a. boliger, handelsbygg, kontorbygg, logistikk- og lagerbygg, kjøpesentre og hoteller. Eiendom gir selve rammen for hvordan mennesker arbeider, handler, omgås, bor og leker.

– Vår omverden er i sterk og vedvarende forandring, som følge av megatrender og teknologiske innovasjoner som delingsøkonomi, digitalisering, nye forretningsmodeller som snur de gamle modellene på hodet samt fremveksten av en økende freelance tankegang blant arbeidstakere. Dette nye landskapet utfordrer oss som bransje, samtidig som vi har tilgang til en enorm infrastruktur av eiendom og bygg i egne porteføljer – der kombinasjonen av disse vil danne grunnlaget for morgendagens eiendomsbransje, sier Øystein Ringen Kristoffersen, gründer av Senter for eiendomsfag og initiativtaker til eiendomsbransjen.no.

For å inspirere studenter ved universiteter og høyskoler til å bidra med sine ideer og ressurser til nytenkning som supplerer og utfordrer eiendomsbransjen, ønsker vi å støtte de mest relevante Master- og Bacheloroppgaver gjennom tildeling av fagstipender á kr 20.000. 

Presentasjon av juryen

Juryen for eiendomsbransjens stipendordning 2018 er følgende ledere i eiendomsbransjen:

Ole Petter Bjørseth, adm. direktør i R. Kjeldsberg

Simon Venemyr Ottersland, adm. Direktør i Hemfosa Samfunnsbygg

Mona Ingebrigtsen, adm. direktør i Oslo Areal

Gro K. Boge, adm. direktør i DNB Næringseiendom

Øyvind Moen, adm. direktør i Veidekke Eiendom

Juryens kåring

Juryen har enstemmig besluttet at årets prisvinnere er følgende tre søkere, som hver tildeles kr 20.000 i støtte til sine respektive Masteroppgaver våren 2018:

Eline Solheim, masterstudent ved NTNU.
Stipendmottaker skal se på følgende problemstilling: Kan man bedre ivareta det sosiale aspektet ved bærekraft gjennom alternative boformer?

Ørjan Hurv, masterstudent ved NTNU.
Stipendmottaker skal se på følgende problemstilling: Hvordan kan det offentlige legge til rette for god steds- og byutvikling ved å gjennomføre en sentral grunnutvikling?

Marita Aastad Pedersen og Henriette Mork, masterstudenter ved NBMU.
Stipendmottaker skal se på følgende problemstilling: Gjenbruk av eksisterende bebyggelse i eiendomsutviklingsbransjen.

NÆRINGSBYGG/ 3. oktober 2018

Byggestart i 2019 for Økernsenteret

Det har vært skrevet og sagt mye om det nye Økernsenteret, det har vært diskutert og vraket forskjellige navn, og mye annet. Slik sett skiller det seg ikke mye fra andre store byggeprosjekter i Oslo. Men nå begynner det å bli alvor. Byggestart blir 2019. Les hele saken

BOLIGMARKED/ 1. oktober 2018

Nye boligannonser på FINN.no i dag

Boligannonsene på FINN blir endret etter anbefaling fra Eiendom Norge i samråd med Forbrukertilsynet og FINN. Ifølge Johan Fredrik Høvås, salgsdirektør for FINN eiendom, og Christian Vammervold Dreyer, administrerende direktør i Eiendom Norge, er målet at den nye annonsen skal gjøre det enklere for boligkjøper å innhente all tilgjengelig informasjon om boligen. Les hele saken

Til toppen