Cityon har fullført kjøpet av Sektor Gruppen

Cityon har fullført kjøpet av Sektor Gruppen

  • FDV
Motta nyhetsbrev fra Eiendomsforvaltning

Citycon Oyj fullførte kjøpet av samtlige aksjer i det norske kjøpesenterselskapet Sektor Gruppen AS den 14. juli 2015.

Den fulle prisen – uten gjeldsforpliktelser – som Citycon har betalt for alle aksjene i Sektor, er EUR 1467 millioner (NOK 12 130 millioner til en vekslingskurs på 8,4). Kontantbeløpet som Citycon har betalt i dag i forbindelse med fullføringen av transaksjonen, utgjør omtrent EUR 540 millioner (NOK 4538 millioner til en vekslingskurs på 8,4) etter ordinære justeringer i balanseregnskapet.

[factbox id="1"]

I tillegg til kontantoppgjørsprisen, har Citycon i dag betalt de nødvendige midlene for at Sektor skal kunne innløse sine tre obligasjonslån før forfallsdato til en samlet verdi av omtrent EUR 222 millioner (NOK 1865 millioner til en vekslingskurs på 8,4), så vel som et oppgjør på EUR 45 millioner (NOK 350 millioner til en vekslingskurs på 8,4) for et aksjonær lån Selgerne har gitt til Sektor.

Disse innbetalingene er blitt finansiert med en kombinasjon av (i) nettoutbyttet på EUR 604 millioner fra Citycons emisjon som var ferdigtegnet 13. juli 2015, og (ii) et uttak på EUR 222 millioner fra en midlertidig finansiering som opprinnelig hadde en maksimumsgrense på EUR 400 millioner, fra Pohjola Bank plc. og Helsinkiavdelingen til Danske Bank A/S. Låneuttaket fra den midlertidige finansieringen forfaller til betaling i juni 2016. I tillegg har Sektor innhentet godkjennelse fra Sektors långivere for at de nåværende bankfinansieringsinstrumentene på omtrent EUR 671 millioner vil stå ved lag også etter at transaksjonen er fullført, frem til april 2016.

I Citycons offentliggjorte fremtidsutsikter for 2015 er ikke effektene av denne transaksjonen tatt med. Ettersom prognosen for EPRA EPS (basic) som Citycon har publisert er basert på det nåværende antall aksjer i selskapet, meldte derfor Citycon den 13. juli 2015 at selskapet har justert sin prognose for å reflektere den kombinerte eiendomsporteføljen i Citycon og Sektor, og det økte antallet aksjer etter emisjonen som ble ferdigtegnet 13. juli 2015. Citycons prognose er at selskapets EPRA EPS (basic) blir EUR 0,155–0,175. Citycon har til hensikt å oppdatere sin informasjon til markedet for å reflektere de forskjellige effektene denne transaksjonen vil ha, sammen med offentliggjøringen av resultatrapporten for 2. kvartal 2015 den 15. juli 2015.

Etter gjennomføringen av transaksjonen er Citycons forvaltningskapital økt fra EUR 3,4 milliarder til EUR 4,9 milliarder. Citycon eier nå i alt 55 kjøpesentre og 25 andre eiendommer med butikklokaler.

I tillegg forvalter Citycon 14 kjøpesentre i Norge på oppdrag av andre eiere. Størrelse er viktig i detaljhandel fordi det gjør eiendomsporteføljen mer attraktiv for leietakere, og gir stordriftsfordeler for innkjøp, drift og digital innovasjon. En større portefølje gir et solid grunnlag for deling av beste praksis, fleksibilitet for leietakere, leieavtaler på tvers av landegrenser og digitale markedsføringstiltak.

NÆRINGSBYGG/ 3. oktober 2018

Byggestart i 2019 for Økernsenteret

Det har vært skrevet og sagt mye om det nye Økernsenteret, det har vært diskutert og vraket forskjellige navn, og mye annet. Slik sett skiller det seg ikke mye fra andre store byggeprosjekter i Oslo. Men nå begynner det å bli alvor. Byggestart blir 2019. Les hele saken

BOLIGMARKED/ 1. oktober 2018

Nye boligannonser på FINN.no i dag

Boligannonsene på FINN blir endret etter anbefaling fra Eiendom Norge i samråd med Forbrukertilsynet og FINN. Ifølge Johan Fredrik Høvås, salgsdirektør for FINN eiendom, og Christian Vammervold Dreyer, administrerende direktør i Eiendom Norge, er målet at den nye annonsen skal gjøre det enklere for boligkjøper å innhente all tilgjengelig informasjon om boligen. Les hele saken

Til toppen