Byutvikling på Adamstuen

Byutvikling på Adamstuen

Statsbygg ønsker å engasjere inntil fire konsulentteam for parallelle oppdrag innen byutvikling, arkitektur og eiendomsutvikling på Adamstuen i Oslo. Fristen for å delta i den åpne anbudskonkurransen er 10. oktober 2017.

Motta nyhetsbrev fra Eiendomsforvaltning

I 2020 fristilles en stor og sentralt beliggende eiendom i Oslo, når veterinærmiljøene flytter til Ås. Området består av ca. 60.000 kvadratmeter bygningsmasse som spenner fra 200 år gamle gårdsbygninger til moderne laboratoriebygg. Deler av området er fredet.

- Dette er et spennende byutviklingsoppdrag som vil gi oss råd i plan- og utviklingsprosessen, sier direktør for rådgivning og tidligfase i Statsbygg, Hege Maria Eriksson.

Helhetlig og miljøvennlig byutvikling

Konsulentteamene skal belyse ulike problemstillinger i parallelloppdraget. Det er derfor ikke en konkurranse hvor det kåres noen vinner. I denne tidlige fasen skal eiendommenes mulighetsrom kartlegges og beskrives bredt. De ulike teamene skal arbeide med hver sin innfallsvinkel: boligområde, campusområde, gjenbrukspotensiale eller nytt sentralt område i bydelen.

– Vi ønsker å favne områdets kompleksitet, de ulike målsettingene og aktørene. Et overordnet mål for oppgaven er at eiendommene skal utvikles på en måte som gir best mulig verdi for staten. Samtidig vil vi bidra til en helhetlig og miljøvennlig byutvikling, sier Eriksson.

BOLIGMARKED/20. august 2018

Solid resultat tross redusert boligsalg

Resultat før skatt for OBOS-konsernet endte på 1 643 millioner kroner for første halvår, noe som er en økning på 288 millioner kroner fra i fjor. God drift i alle forretningsområder og flere ferdigstilte boliger bidrar til resultatveksten. I tillegg har det vært en god utvikling i verdien av konsernets investeringseiendommer. Les hele saken

NÆRINGSBYGG/14. august 2018

Bygger stort næringsbygg i København

Veidekkes danske datterselskap Hoffmann A/S har inngått kontrakt med KLP Ejendomme A/S om å oppføre et nytt kontorbygg i København. Kontrakten er en totalentreprise til en verdi av om lag én milliard danske kroner. Dette er Hoffmanns største enkeltprosjekt noensinne hva gjelder både kontraktsum og antall kvadratmeter. Bygget er planlagt ferdigstilt i 2021. Les hele saken

Til toppen