Byutvikling på Adamstuen

Byutvikling på Adamstuen

Statsbygg ønsker å engasjere inntil fire konsulentteam for parallelle oppdrag innen byutvikling, arkitektur og eiendomsutvikling på Adamstuen i Oslo. Fristen for å delta i den åpne anbudskonkurransen er 10. oktober 2017.

Motta nyhetsbrev fra Eiendomsforvaltning

I 2020 fristilles en stor og sentralt beliggende eiendom i Oslo, når veterinærmiljøene flytter til Ås. Området består av ca. 60.000 kvadratmeter bygningsmasse som spenner fra 200 år gamle gårdsbygninger til moderne laboratoriebygg. Deler av området er fredet.

- Dette er et spennende byutviklingsoppdrag som vil gi oss råd i plan- og utviklingsprosessen, sier direktør for rådgivning og tidligfase i Statsbygg, Hege Maria Eriksson.

Helhetlig og miljøvennlig byutvikling

Konsulentteamene skal belyse ulike problemstillinger i parallelloppdraget. Det er derfor ikke en konkurranse hvor det kåres noen vinner. I denne tidlige fasen skal eiendommenes mulighetsrom kartlegges og beskrives bredt. De ulike teamene skal arbeide med hver sin innfallsvinkel: boligområde, campusområde, gjenbrukspotensiale eller nytt sentralt område i bydelen.

– Vi ønsker å favne områdets kompleksitet, de ulike målsettingene og aktørene. Et overordnet mål for oppgaven er at eiendommene skal utvikles på en måte som gir best mulig verdi for staten. Samtidig vil vi bidra til en helhetlig og miljøvennlig byutvikling, sier Eriksson.

NÆRINGSBYGG/ 3. oktober 2018

Byggestart i 2019 for Økernsenteret

Det har vært skrevet og sagt mye om det nye Økernsenteret, det har vært diskutert og vraket forskjellige navn, og mye annet. Slik sett skiller det seg ikke mye fra andre store byggeprosjekter i Oslo. Men nå begynner det å bli alvor. Byggestart blir 2019. Les hele saken

BOLIGMARKED/ 1. oktober 2018

Nye boligannonser på FINN.no i dag

Boligannonsene på FINN blir endret etter anbefaling fra Eiendom Norge i samråd med Forbrukertilsynet og FINN. Ifølge Johan Fredrik Høvås, salgsdirektør for FINN eiendom, og Christian Vammervold Dreyer, administrerende direktør i Eiendom Norge, er målet at den nye annonsen skal gjøre det enklere for boligkjøper å innhente all tilgjengelig informasjon om boligen. Les hele saken

Til toppen