Thomas Holth i Steen & Strøm er prosjektdirektør for «Økern Sentrum», som er prosjektets offisielle navn nå.
Thomas Holth i Steen & Strøm er prosjektdirektør for «Økern Sentrum», som er prosjektets offisielle navn nå. (Foto: Erik Burås / Studio B13)

Byggestart i 2019 for Økernsenteret

Det har vært skrevet og sagt mye om det nye Økernsenteret, det har vært diskutert og vraket forskjellige navn, og mye annet. Slik sett skiller det seg ikke mye fra andre store byggeprosjekter i Oslo. Men nå begynner det å bli alvor. Byggestart blir 2019.

Motta nyhetsbrev fra Eiendomsforvaltning

Thomas Holth i Steen & Strøm er prosjektdirektør for «Økern Sentrum», som er prosjektets offisielle navn nå. Fremtidens Byggenæring har tatt en prat med ham om status i gigantprosjektet: 

I rute

– Hva er status for prosjektet nå? Er dere i rute i forhold til tidsplan, og så videre?

– Ja, vi er det. Oslo kommune godkjente 22. november i fjor rammesøknaden for Økern Sentrum. Tillatelsen gjelder ca. 90 000 m2 nærings- og handelsarealer. Byggestart forventes i 2019, under forutsetning av at de siste spørsmålene rundt infrastrukturbidrag faller på plass, forteller Holth.

  Foto: Erik Burås / Studio B13

– Rammetillatelsen er en avgjørende milepæl. Økern Sentrum er et av Oslos største, viktigste og meste ambisiøse byutviklingsprosjekter. Det er en glede å ha fått grønt lys for den første etappen av prosjektet som gjelder bygging av det nye, fremtidsrettede handelshuset på Økern.

– Rammetillatelsen gjelder som nevnt ca. 90 000 m2 nærings- og handelsarealer.

– Hva blir innholdet av det nye sentrumet?

– Det vil bli ca. 45 000 m2 handelshus og 15 000 m2 avsatt til servering og kultur. Handel i kombinasjon med servering og opplevelser er viktige bærebjelker for å skape et attraktivt og fremtidsrettet sentrum også på kveldstid og i helgene. I tillegg vil høyblokken på Økern rives og gjenreises med samme plassering som i dag.

Ny bydel

– Hva er veien videre?

  Foto: Erik Burås / Studio B13

– Hovinbyen som ny bydel skrider frem og er Oslos største byutviklingsområde hvor det tilrettelegges for 100.000 nye innbyggere i løpet av de neste 15-20 årene. Økern Sentrum er utpekt som sentrumsfunksjonen i den nye bydelen.

– Vi har en svært viktig rolle og stort ansvar i utviklingen av Hovinbyen, og vårt mål er at Økern Sentrum skal være et levende og aktivt bysenter for hele Hovinbyen. Økern vil bli ett av Oslos travleste knutepunkter, og vil ha om lag 2,5 millioner kollektivreisende, understreker han.

Økern Sentrum ønsker å ta en aktiv rolle i denne viktige by-transformasjonen og deltar blant annet i samarbeid med Plan- og bygningsetaten med å realisere et bærekraftig informasjons og kunnskapssenter for Hovinbyen, med plassering sentralt på Økern.

– Har det vært spesielle utfordringer underveis?

– Reguleringsplanen for Økern Sentrum ble vedtatt av et samlet Oslo bystyre i 2011. Etter den tid har det vært diskusjoner rundt infrastruktur og handelsareal. Arbeidet med å avklare hvilken infrastruktur som skal bygges, og ansvarsfordeling mellom den private utbygger og de offentlige myndigheter, har vært og er fortsatt krevende.

  Foto: Erik Burås / Studio B13

Før vi kan beslutte og iverksette bygging, er det nødvendig å inngå avtaler med Oslo kommune om infrastrukturforpliktelser. Det gjenstår fortsatt diskusjon rundt broløsning over Ringveien, og vi ønsker å finne gode løsninger sammen med kommunen. Vi er svært entusiastiske for prosjektet, sier han med ettertrykk.

Fremtidsrettet

– Er noe nytt i forhold til eventuelle fremtidige leietagere etc?

– For å si litt om eierne først: Steen & Strøm og Storebrand har ambisjoner om å skape en urban, bærekraftig og fremtidsrettet bydel med et folkebad, boliger, kino, kultur, kontor, og hotell i tillegg til et av Oslos største handelshus. Første byggetrinn er nå godkjent av kommunen.

  Foto: Erik Burås / Studio B13

– Vi skal sikre et godt byliv ved å tilrettelegge for urbane opplevelser som gjør Økern til en destinasjon i seg selv. Vi utvikler en moderne, nordisk handelsdestinasjon som vil bidra til aktivitet og pulserende byliv både på dag- og kveldstid hele uken igjennom.

– Hva synes du er spesielt interessant å løfte fram?

– Vi vil skape et nytt, pulserende bysentrum for lokalbefolkningen som byr på yrende liv gjennom hele døgnet med handel, kontor, hotell, kino, badeland og kulturtilbud. Det blir en bydel som har alle funksjoner, hvor det er et godt sted å være og hvor folk vil trives. Vi vil nå sette Økern sentrum på kartet med spennende arkitektur og et levende by- og kulturliv.

  Foto: Erik Burås / Studio B13

– Visjonen er å bringe mennesker sammen, inspirere i hverdagslivet og skape en levende atmosfære som har positiv innvirkning i folks liv, sier han til slutt.

Fakta

Økern Sentrum ANS eies 50 % av Steen & Strøm og 50 % av Storebrand Eiendom.

Steen & Strøm er en skandinavisk kjøpesentergruppe med 18 ledende sentre beliggende i attraktive handelsområder i Danmark, Norge og Sverige. Steen & Strøm eies av det nederlandske pensjonsfondet APG og den franske kjøpesentergruppen Klépierre. Klépierre har en eiendomsportefølje på 150 kjøpesentre i 16 land til en verdi av 22.6 milliarder euro.

Storebrandgruppen er en ledende aktør i det nordiske markedet for langsiktig sparing og forsikring. Konsernet består av selskaper som tilbyr livsforsikring, skadeforsikring, kapitalforvaltning og bank, rettet mot både privatpersoner, bedrifter, kommuner og offentlige institusjoner. Storebrand opererer totalt 1,8 millioner kunder i Norge og Sverige.

BOLIGMARKED/ 1. oktober 2018

Nye boligannonser på FINN.no i dag

Boligannonsene på FINN blir endret etter anbefaling fra Eiendom Norge i samråd med Forbrukertilsynet og FINN. Ifølge Johan Fredrik Høvås, salgsdirektør for FINN eiendom, og Christian Vammervold Dreyer, administrerende direktør i Eiendom Norge, er målet at den nye annonsen skal gjøre det enklere for boligkjøper å innhente all tilgjengelig informasjon om boligen. Les hele saken

Til toppen