Bygg21 med råd for byggenæringen

Bygg21 med råd for byggenæringen

Landets fremste bransjefolk har gått sammen i Bygg21s strategisk råd. Med Bygg21 har de mandat fra KMD til å skape kraftig endring i byggenæringen.

Motta nyhetsbrev fra Eiendomsforvaltning

[factbox id="1"]

Toppfolk fra byggebransjen

Bygg21 har mobilisert de fremste strategene i bransjen; toppfolk fra bygg- og eiendomsselskapene, myndighetsapparatet, fra arkitekt- og konsulentvirksomheter, og akademia. Aldri før har en så bred allianse gått sammen for kraftig endring i byggenæringen.

– Vår konkurransekraft er tuftet på bærekraft og produktivitet. Derfor trenger vi en økt effektivitet og bedre samspill i verdikjeden bygg og eiendom. Hele næringen er tjent med en uavhengig veiviser og endringsagent som Bygg21, sier Sissel Leire, styreleder Bygg21 og Kruse Smith.

Strategisk råd

Det nye rådet vil gi retning og tyngde til Bygg21. Bygg21 prioriterer sine bidrag gjennom styre og styrets strategiske råd. Strategisk råd består av 21 autoriteter fra hele verdikjeden. Når styret og strategisk råd skaper enighet og samling om de viktigste tiltakene, blir Bygg21s strategiske kraft stor. Rådet blir en viktig medspiller når Bygg21 skal gjøre næringen mer forutsigbar for alle aktørene i verdikjeden. For når alle tar ansvar for egen leveranse øker hele den norske byggenæringens konkurransekraft.

- Vi er dedikert næringens konkurransekraft og kostnadsutvikling, og de endringene som må til bredt. Næringen skal få prosess og prioriteringer i orden, bli mer forutsigbare og gjøre bruk av beste praksis. Vi ønsker et godt samspill med næringens mange nærings- og myndighetsaktører. Bygg- og eiendom har fått en vakthund mot de sendrektighet, useriøsitet og unødige kostnader, sier Sverre Tiltnes, leder av Bygg21

Bygg21 sitt styre

Kommunal og moderniseringsdepartementet har oppnevnt Bygg21 styre. Styret har oppnevnt et eget strategisk råd. Sekretariatet er lagt til Direktoratet for byggkvalitet. Den nye OBOS-sjefen er med, Statsbygg-sjefen, Glava-Karlsen og lederne i GK, Fellesforbundet, Zero, Sintef og Snøhetta.

NÆRINGSBYGG/ 3. oktober 2018

Byggestart i 2019 for Økernsenteret

Det har vært skrevet og sagt mye om det nye Økernsenteret, det har vært diskutert og vraket forskjellige navn, og mye annet. Slik sett skiller det seg ikke mye fra andre store byggeprosjekter i Oslo. Men nå begynner det å bli alvor. Byggestart blir 2019. Les hele saken

BOLIGMARKED/ 1. oktober 2018

Nye boligannonser på FINN.no i dag

Boligannonsene på FINN blir endret etter anbefaling fra Eiendom Norge i samråd med Forbrukertilsynet og FINN. Ifølge Johan Fredrik Høvås, salgsdirektør for FINN eiendom, og Christian Vammervold Dreyer, administrerende direktør i Eiendom Norge, er målet at den nye annonsen skal gjøre det enklere for boligkjøper å innhente all tilgjengelig informasjon om boligen. Les hele saken

Til toppen