Boligprisnedgang i oktober

Boligprisnedgang i oktober

Boligprisstatistikken for oktober viser en nedgang på 1,2% sammenlignet med samme periode i fjor. Korrigert for sesongvariasjoner er nedgangen på 0,1%.

Motta nyhetsbrev fra Eiendomsforvaltning

Oktober måned ble noe svakere enn forventet, og vi ser at trenden vi har sett de siste månedene fortsetter. Prisene er nå 5,6% høyere enn for et år siden, og vi ser for oss en relativ flat utvikling resten av året, sier Finn Magnus Rogne-Hansen, Adm.dir. i Eika Gruppen.

Det ble solgt 8.022 bruktboliger i oktober, en nedgang på 9,0 prosent sammenlignet med oktober 2014. Hittil i år er det solgt 78.722 boliger, noe som er 4,1 prosent flere enn på samme tid i 2014.

Vi er overrasket over at det er såpass stor nedgang

- Vi er overrasket over at det er såpass stor nedgang i antall solgte boliger i oktober, selv om året under ett har vært veldig bra. For Aktiv sin del så har vi en 12% vekst hittil i år, noe som dels kan forklares av at vi har etablert flere kontorer. Samtidig melder kontorene våre generelt sett at det fortsatt er god aktivitet i markedet, og vi ser at den organiske veksten i blant annet Østfold og Akershus er meget god, forteller Rogne-Hansen.

Tilgangen på bruktboliger er fortsatt relativt lav

- Det vi er litt avventende til er om trenden vi har sett etter sommeren vil fortsette i 2016. Tilgangen på bruktboliger er fortsatt relativt lav i pressområdene i Oslo, noe som i seg selv kan være med på å dempe den negative prisutviklingen. Samtidig ser vi at det er en bedring i tilgangen på nye prosjekter i Oslo, og at prisnivået mellom nytt og brukt er i ferd med å skrumpe inn, avslutter han.

NÆRINGSBYGG/ 3. oktober 2018

Byggestart i 2019 for Økernsenteret

Det har vært skrevet og sagt mye om det nye Økernsenteret, det har vært diskutert og vraket forskjellige navn, og mye annet. Slik sett skiller det seg ikke mye fra andre store byggeprosjekter i Oslo. Men nå begynner det å bli alvor. Byggestart blir 2019. Les hele saken

BOLIGMARKED/ 1. oktober 2018

Nye boligannonser på FINN.no i dag

Boligannonsene på FINN blir endret etter anbefaling fra Eiendom Norge i samråd med Forbrukertilsynet og FINN. Ifølge Johan Fredrik Høvås, salgsdirektør for FINN eiendom, og Christian Vammervold Dreyer, administrerende direktør i Eiendom Norge, er målet at den nye annonsen skal gjøre det enklere for boligkjøper å innhente all tilgjengelig informasjon om boligen. Les hele saken

Til toppen