Boligprisnedgang i oktober

Boligprisnedgang i oktober

Boligprisstatistikken for oktober viser en nedgang på 1,2% sammenlignet med samme periode i fjor. Korrigert for sesongvariasjoner er nedgangen på 0,1%.

Motta nyhetsbrev fra Eiendomsforvaltning

Oktober måned ble noe svakere enn forventet, og vi ser at trenden vi har sett de siste månedene fortsetter. Prisene er nå 5,6% høyere enn for et år siden, og vi ser for oss en relativ flat utvikling resten av året, sier Finn Magnus Rogne-Hansen, Adm.dir. i Eika Gruppen.

Det ble solgt 8.022 bruktboliger i oktober, en nedgang på 9,0 prosent sammenlignet med oktober 2014. Hittil i år er det solgt 78.722 boliger, noe som er 4,1 prosent flere enn på samme tid i 2014.

Vi er overrasket over at det er såpass stor nedgang

- Vi er overrasket over at det er såpass stor nedgang i antall solgte boliger i oktober, selv om året under ett har vært veldig bra. For Aktiv sin del så har vi en 12% vekst hittil i år, noe som dels kan forklares av at vi har etablert flere kontorer. Samtidig melder kontorene våre generelt sett at det fortsatt er god aktivitet i markedet, og vi ser at den organiske veksten i blant annet Østfold og Akershus er meget god, forteller Rogne-Hansen.

Tilgangen på bruktboliger er fortsatt relativt lav

- Det vi er litt avventende til er om trenden vi har sett etter sommeren vil fortsette i 2016. Tilgangen på bruktboliger er fortsatt relativt lav i pressområdene i Oslo, noe som i seg selv kan være med på å dempe den negative prisutviklingen. Samtidig ser vi at det er en bedring i tilgangen på nye prosjekter i Oslo, og at prisnivået mellom nytt og brukt er i ferd med å skrumpe inn, avslutter han.

Til toppen