Seniorrådgiver Christian Frengstad Bjerknes i NBBL har tro på prisøkning allerede i 2018.
Seniorrådgiver Christian Frengstad Bjerknes i NBBL har tro på prisøkning allerede i 2018. (Foto: Nyebilder.no)

Boligprisene kan snu allerede til neste år

Boligprisene kan snu allerede neste år, kommer det frem i NBBLs ferske kvartalsrapport. Rekordlave boliglånsrenter og bedring i norsk økonomi vil styrke boligprisene.

Motta nyhetsbrev fra Eiendomsforvaltning

Men på kort sikt er det liten tvil om at vi får et prisfall. Høy boligbygging, avtagende befolkningsvekst og boliglånsforskriften bidrar til fallende boligpriser.

- Det må også sees i sammenheng med at markedspsykologien har snudd fra eufori til bekymring. Det er umulig å si nøyaktig hvor lenge dette vil vare, men med stadig flere boliger til salgs er det vanskelig å se for seg noe annet enn fallende priser ut året, mener seniorrådgiver i NBBL, Christian Frengstad Bjerknes.

Lite sannsynlig med utflating

Mange forventer nå at boligpriseneflater ut de nærmeste årene. Det har ikke Bjerknes tro på.

- Historien forteller oss at det er lite sannsynlig. Boligprisene stiger enten langt mer enn den generelle prisveksten, eller så faller de. Boligprisene flater sjelden ut over tid.

Selv om det er vanskelig å forutsi psykologien i markedet, har han likevel tro på prisvekst allerede til neste år.

- Bedringen i norsk økonomi og rekordlave boliglånsrenter gjør oss optimistiske med tanke på at prisfallet blir kortvarig. Gitt historien om boligprisene som sjelden flater ut, kan prisveksten dermed overraske positivt allerede i 2018.

Moderat vekst å lang sikt

Det har vært kraftig prisvekst i boligmarkedet siden tidlig på 90-tallet, og leilighetsprisene har 10-doblet seg. NBBLs Christian Frengstad Bjerknes mener at boligeventyret kan i stor grad forklares av to grunner

- Rentenivået har falt som en stein siden slutten av 80-tallet, samtidig som en oljesmurt norsk økonomi har bidratt til høy vekst og velstandsøkning. Effekten av dette avtar nå. Rentene blir ikke særlig lavere og vekstimpulsen fra oljenæringen dempes. Hva betyr det for boligprisene? Jo, boligprisene vil fortsatt stige, nominelt. Likevel, det blir vanskelig å gjenta de siste 25 årene. Vi går dermed inn i en æra der boligprisene i større grad vil svinge med de økonomiske konjunkturene.

NÆRINGSBYGG/14. august 2018

Bygger stort næringsbygg i København

Veidekkes danske datterselskap Hoffmann A/S har inngått kontrakt med KLP Ejendomme A/S om å oppføre et nytt kontorbygg i København. Kontrakten er en totalentreprise til en verdi av om lag én milliard danske kroner. Dette er Hoffmanns største enkeltprosjekt noensinne hva gjelder både kontraktsum og antall kvadratmeter. Bygget er planlagt ferdigstilt i 2021. Les hele saken

EIENDOM/ 3. august 2018

Profier kjøper boligprosjekt av Det Norske Veritas

Det Norske Veritas Eiendom AS har i nærmere 15 år jobbet med reguleringen av et leilighetsprosjekt på sin eiendom på Høvik med en fantastisk beliggenhet rett på oversiden av Veritas-senteret. Nå er prosjektet solgt til boligutvikleren Profier. Kjøpet omfatter omtrent 10 mål som kan utvikles til ca. 55 leiligheter. Med kjøpet følger flere påstående vernede eiendommer fra Høvik Verk perioden, blant annet en 8 mannsbolig, to sveitservillaer og en tidligere turnhall. Les hele saken

Til toppen