Boligbygging når nye høyder

Boligbygging når nye høyder

Tall fra Boligprodusentenes Forening viser at boligbyggingen i Norge tok seg kraftig opp i juni.

Motta nyhetsbrev fra Eiendomsforvaltning

29 000 boliger det siste året

- Etter en lang periode med bra salg løsnet det endelig for igangsettingen, sier Per Jæger, administrerende direktør i Boligprodusentenes Forening.

Etter første halvår ligger igangsettingen 35 % over fjoråret. Dette betyr at det er igangsatt 29 000 nye boliger det siste året.

– Det er leiligheter som står for hele økningen. Eneboliger og småhus ligger på samme nivå som i fjor, sier Jæger.

- Salget var også godt i 2. kvartal. Sammenlignet med 2. kvartal i fjor økte salget med 21 % og salget ligger dermed etter første halvår 26 % over fjoråret, fortsetter han.

Flere kommuner henger etter

Den største veksten i både i salg og igangsetting er i Oslo og Akershus. I Akershus ligger nå årstakten på igangsettingen nesten opp mot boligbehovet.

I Oslo har også forholdet bedret seg noe, men her er det fremdeles et stort negativt avvik mellom boligbehov og igangsetting.

Etter mange gode år viser markedet i Stavangerregionen en tilbakegang både på salg og igangsetting.

-Til tross for gode igangsettingstall i juni, ligger mange kommuner langt bak det de burde ha bygget. Det er spesielt mange byer som henger etter, sier Jæger.

– Vi oppfordrer alle kommunepolitikere til å sette boligbygging på agendaen i kommunevalgkampen, avslutter Jæger.

NÆRINGSBYGG/ 3. oktober 2018

Byggestart i 2019 for Økernsenteret

Det har vært skrevet og sagt mye om det nye Økernsenteret, det har vært diskutert og vraket forskjellige navn, og mye annet. Slik sett skiller det seg ikke mye fra andre store byggeprosjekter i Oslo. Men nå begynner det å bli alvor. Byggestart blir 2019. Les hele saken

BOLIGMARKED/ 1. oktober 2018

Nye boligannonser på FINN.no i dag

Boligannonsene på FINN blir endret etter anbefaling fra Eiendom Norge i samråd med Forbrukertilsynet og FINN. Ifølge Johan Fredrik Høvås, salgsdirektør for FINN eiendom, og Christian Vammervold Dreyer, administrerende direktør i Eiendom Norge, er målet at den nye annonsen skal gjøre det enklere for boligkjøper å innhente all tilgjengelig informasjon om boligen. Les hele saken

Til toppen