Blant de første som tiltrådte strakstiltakene for boligutviklere

Blant de første som tiltrådte strakstiltakene for boligutviklere

Styret i Ticon Eiendom AS har nå besluttet også å tiltre 10 strakstiltak for boligutviklere. – Det var en naturlig og opplagt beslutning å ta. Har man sagt A får man også si B, sier Jon Kristian Lunke, administrerende direktør.

Motta nyhetsbrev fra Eiendomsforvaltning

Med denne tilslutningen er det fem selskap som har tilsluttet seg strakstiltak for boligutviklere og 26 selskap som har tilsluttet seg de opprinnelige strakstiltakene. Grønn Byggallianse er i full gang med å følge opp de som har signert. I følge tilslutningsbrevet skal selskapet følges opp ett år etter tilslutningen. Selskapene viser da hvordan de har implementert tiltakene.

– Har man sagt A får man også si B, sier Jon Kristian Lunke, administrerende direktør i Ticon Eiendom. Foto: Ticon Eiendom

– Disse medlemsmøtene gir oss nyttig lærdom som vi igjen bruker som erfaringsoverføring til andre, sier daglig leder i Grønn Byggallianse Katharina Bramslev.

– Selskapene peker også på barrierer og utfordringer de har møtt, som vi må prøve å hjelpe til å løse. Ofte er det strukturelle barrierer som vil hjelpe mange å få løst, som mangel på verktøy og kunnskap eller barrierer i regelverket eller tolkningen av det. Det er uvurderlig for oss å få disse konkrete tilbakemeldingene for å hele tiden kunne hjelpe bygg- og eiendomssektoren til å bygge og drifte mer bærekraftig, sier Bramslev.

Til toppen