Bedre overvåkning av produksjon og prosesser

Bedre overvåkning av produksjon og prosesser

Behovet for effektive løsninger som overvåker temperatur og fuktighet i næringslokaler og prosesser i næringsmiddelindustrien er økende.

Motta nyhetsbrev fra Eiendomsforvaltning

Stadig mer komplekse produksjonsprosesser stiller strengere krav til overvåkning og kontroll. Selskapet Max Sievert har i over 40 år vært en sentral aktør innen slike tjenester.  Selskapet jobbet mot store eiendomsselskaper og entreprenører med løsninger for inneklima og mot næringsmiddelindustrien med datalogging og temperaturfølere. I tillegg har selskapet stor suksess med nye oppdaterte termografikamera til nevnte brukergrupper samt proff-segmentet innen elektro og VVS.  Vi har snakket med Arne Petter Holli om utfordringer forbundet med overvåkning av temperatur og fuktighet.

[factbox id="1"]

- Løsningene våre brukes til å gjøre kontroller og justeringer av inneklimaanlegg og systemer innen HVAC. Vi ser at krav til dokumentasjon og lagrede data er kraftig økende. De profesjonelle aktørene er bevist dette og vi har installert flere løsninger som er et tillegg til eksisterende løsninger. Det kan være store kontorfellesskap som har profesjonelle og gode kontrollsystemer for inneklima, men som allikevel i enkelte områder har avvik som ikke fanges opp, innleder Holli.

- Videre ser vi at bruken av termisk bilder tatt med termografikamera ikke lengre er forbeholdt spesialister, men brukes i dag aktivt innen forbyggende arbeid av driftsansvarlige og serviceteknikere innen elektro og VVS. Bruksområder er innen overvåking, dokumentasjon og  kontroll av strømtavler, kuldebroer, gulvvarme både el- og vannbåren varme. Brukerne definerer stadig nye anvendelsesområder som effektiviserer eget arbeid, samtidig som profesjonelle rapporter gir kunden tryggheten om at vitale elementer er i tilfredsstillende stand.  I tillegg har vi flere typer håndholdte fukt- og temperaturmålere som gjør at man lett kan sjekke at forhold er i henhold til krav og normer som etter hvert implementeres. Driftsansvarlige i store eiendomsselskap bruker våre håndholdte løsninger for enkelt å kunne gjøre slike rutinekontroller, forteller Holli.

Kontinuerlig overvåkning og rapportering

Næringsmiddelindustrien må forholde seg til mattilsynet og andre eksterne kontrollinstanser som stiller krav til overvåkning, kontroll og dokumentasjon. Hvilke konsekvenser har endringer i rammebetingelser og krav til kontroll for industrien?

- Det vi ser er at mattilsynet stiller stadig strengere krav til prosesser og at rutiner er dokumentert. Dette er nødvendig slik at forbruker til enhver tid vet at produkter som forbrukes har rett kvalitet.  Max Sievert har over tid bygget opp og knyttet til seg produsenter av kvalitetssystemer innen datalogging og overvåking av varme og fuktighet. Også dette er løsninger som reduserer feilkilder og effektiviserer bruken av medarbeidere på områder hvor dataloggere utfører arbeidet enklere og dokumenterer riktig resultat.

- Vi ser fra tid til annen at det slippes produkter på markedet som med bedre overvåking ikke hadde sluppet gjennom internkontrollen. Med gode løsninger og systemer for datalogging overvåkes prosessen kontinuerlig. Dette dokumenterer og overholder krav til kontroll av frys og kjøl, sier han.

Flere profesjonell bedrifter har ofte strengere rutiner og krav enn hva Mattilsynet krever.

- Vi leser allikevel om samme bedrifter som ikke overholder gitte rutiner pga. menneskelige feil. Våre løsninger kan være et av mange tiltak som kan bidra til å eliminere dette.  Målet er ikke å erstatte bedriftens viktigste ressurser, men å bruke kompetansen der den kommer best til nytte. Og det er nødvendigvis ikke å avlese og notere tall i en protokoll når dette kan gjøres automatisk og med alarmrutiner. Målet er effektivisering og ivaretagelse av data slik at intern og ekstern kontroll opprettholdes, forklarer Holli.

Mer fleksible løsninger

Hvilke teknologiske nyvinninger preger bransjen?

- Det vi ser komme er termografikamera med stadig ny programvare og tillegg som gjør at eksisterende løsninger blir mer effektive. På loggsiden ser vi at sensorer blir bedre og mer effektive og at rapportene stadig blir mer brukervennlig. Tidligere løsninger var tungvinte hvor man måtte manuelt lese hver logger.

- Nå ser vi trådløse wifi systemer med følere som henges på veggen og rapporterer direkte til terminaler med alarmfunksjoner til smarttelefoner og nettbrett.  Med slike systemer vil man øyeblikkelig varsles om avvik, kunne slå av alarmer, gjøre korrigerende tiltak og igangsette og korrigere temperaturer. Systemene blir mer fleksible og effektive slik at man sparer tid og kan gjøre andre arbeidsoppgaver, avslutter Holli til Eiendomsforvaltning.

NÆRINGSBYGG/ 3. oktober 2018

Byggestart i 2019 for Økernsenteret

Det har vært skrevet og sagt mye om det nye Økernsenteret, det har vært diskutert og vraket forskjellige navn, og mye annet. Slik sett skiller det seg ikke mye fra andre store byggeprosjekter i Oslo. Men nå begynner det å bli alvor. Byggestart blir 2019. Les hele saken

BOLIGMARKED/ 1. oktober 2018

Nye boligannonser på FINN.no i dag

Boligannonsene på FINN blir endret etter anbefaling fra Eiendom Norge i samråd med Forbrukertilsynet og FINN. Ifølge Johan Fredrik Høvås, salgsdirektør for FINN eiendom, og Christian Vammervold Dreyer, administrerende direktør i Eiendom Norge, er målet at den nye annonsen skal gjøre det enklere for boligkjøper å innhente all tilgjengelig informasjon om boligen. Les hele saken

Til toppen