Bedre boligprisstatistikk

Bedre boligprisstatistikk

- Med overgangen til nytt år gjør vi endringer i boligprisstatistikken som hever kvaliteten på statistikken ytterligere, sier administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer. Fredag 3. februar 2017 ble boligprisstatistikken for januar 2017 presentert. Med det nye året, dukker det også opp nye tall.

Motta nyhetsbrev fra Eiendomsforvaltning

Fra  januar 2017 publiserte Eiendom Norge statistikk fra bydelene i Stavanger, samtidig som bydelsinndelingen i Trondheim er forbedret.

Boligprisene steg 2,1 prosent i Stavanger

Boligprisene i Stavanger har hatt en moderat vekst sammenlignet med resten av landet, hvor boligprisene steg med 2,8 prosent. Det er normalt at boligprisene stiger mye i januar.

I Stavanger har boligprisene sunket med 2,8 prosent de siste 12 månedene. Det er svakere enn landet for øvrig som har en 12 måneders vekst på 12,4 prosent.

Det ble solgt 197 boliger i Stavanger i januar, noe som er 56,4 prosent flere enn i tilsvarende måned i 2016.
I januar måned ble det lagt ut 207 boliger til salgs i Stavanger, noe som er 3,0 flere enn i 2016.
Gjennomsnittlig salgstid i Stavanger sist måned var 69 dager. Det er tregere enn i resten av landet, som hadde 44 dager i gjennomsnitt.

Gjennomsnittsboligen i Stavanger koster nå kroner 3.100.000,-.

Boligprisene i Trondheim steg med 2,0 prosent

Boligprisene i Trondheim har i januar utviklet seg noe svakere enn landet under ett, hvor boligprisene steg med 2,8 prosent. Det er normalt at boligprisene stiger i januar.

De siste 12 månedene har boligprisene steget med 9,2 prosent i Trondheim. Regionen har en noe svakere prisutvikling enn landet for øvrig hvor 12 måneders veksten er på 12,4 prosent.

Det ble sist måned solgt 425 boliger i Trondheim. Det er 5,2 prosent flere sammenlignet med samme måned i 2016.
I løpet av måneden ble det lagt ut 336 boliger til salg, noe som er 10,9 prosent flere enn i 2016.

Gjennomsnittlig salgstid sist måned i Trondheim var 28 dager. Det er raskere enn i landet for øvrig, der gjennomsnittlig salgstid var 44 dager.

Gjennomsnittsboligen i Trondheim koster nå cirka kroner 3.047.544,-.

[factbox id="1"]

Boligprisene er nå 12,4 prosent høyere

- Vi har lagt bak oss en normal januar måned med solid prisvekst og høy aktivitet. Etter mange måneder med svært sterk prisvekst er det normalt at prisutviklingen moderer seg noe, men med en sesongkorrigert prisvekst på 0,6 prosent så er dette likevel som å regne som en sterk boligprisvekst, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Christian Vammervold Dreyer.

Det ble solgt 6.169 bruktboliger sist måned. Det er en oppgang på 9,4 prosent sammenlignet med januar 2016.

- Det har blitt solgt vesentlig flere boliger i januar i år sammenlignet med i fjor. Det er kun i 2015 at det er blitt solgt flere boliger i en januar måned. Vi ser en økning i salgsvolumet i alle de store byene, der Stavanger skiller seg ut med 56,4 prosent flere solgte boliger i januar i år sammenlignet med i fjor, sier Dreyer.

I løpet av januar måned ble det lagt ut 6346 boliger for salg i Norge. Det er 1,5 prosent flere enn i januar 2016.

Forventer svakere utvikling

Det tok i gjennomsnitt 44 dager å selge en bolig i januar 2017, mot 47 dager i januar 2016. Lavest salgstid var det i Oslo der det i gjennomsnitt tok 15 dager å selge en bolig. Av de større byene så tok det lengst tid i Stavanger med 69 dager.

Av de større byene så hadde Lillehammer og Asker den sterkeste prisutviklingen i januar med en oppgang på henholdsvis 3,3 og 3,2 prosent. Svakest prisutvikling hadde Bergen og Ålesund med en oppgang på henholdsvis 1,7 og 1,9 prosent.

12 måneders veksten er fallende i de fleste områdene siden veksten i januar i år var svakere enn i 2016 i store deler av landet. 12 måneders veksten er imidlertid fortsatt høy i mange områder, og fortsatt over 20 prosent i mange bydeler i Oslo og også over 10 prosent i store deler av Østlandsområdet.

- Det er for tidlig å konkludere med at den avtagende 12 måneders veksten vi har i januar er begynnelsen på et trendskifte i boligmarkedet. Vi forventer likevel en svakere utvikling i 2017 sammenlignet med 2016 utover i året, blant annet grunnet den innstrammede boliglånsforskriften som var gjeldende fra 1. januar. Innstramningene har gjort det vanskeligere å få boliglån, noe som vil få en effekt i boligprisene, men fremdeles usikkert i hvor stort omfang, sier Dreyer.

Nye elementer

- Vi har i 2017 erstattet indikatoren «usolgte boliger» med «lagt ut for salg», da dette gir et riktigere bildet av utviklingen av tilbudssiden i boligmarkedet. Antall nye boliger lagt ut for salg i januar viser at oppdragsinngangen er høy. Indikatoren "usolgte boliger" har vært upresis, fordi månedsavslutningen og uttrekk av data vil variere fra år til år og fra måned til måned. Eksempelvis selges mange boliger på mandager og tirsdager, mens mange nye boliger legges ut for salg på fredager. Hvilken dag månedsavslutningen faller på, vil derfor påvirke datauttrekket i en slik grad at det blir unøyaktig. Den nye indikatoren "lagt ut for salg" er et uttrykk for tilbudssiden i boligmarkedet, sier Dreyer.

Avvikstabell mellom pris og prisantydning

I lys av oppmerksomheten i fjor om lokkeprising i boligmarkedet vil rapporten fra januar som fast element inneholde en tabell som viser avvik mellom prisantydning og solgt pris sist måned.

- Lokkepris har vært et brennhett tema, og åpenhet rundt avvikstallene mellom pris og prisantydning vil gi økt trygghet i markedet. I tillegg kan tallene være en temperaturindikator. En rask endring i avvikstallene vil kunne bety at markedet er i endring, avslutter Dreyer.

NÆRINGSBYGG/ 3. oktober 2018

Byggestart i 2019 for Økernsenteret

Det har vært skrevet og sagt mye om det nye Økernsenteret, det har vært diskutert og vraket forskjellige navn, og mye annet. Slik sett skiller det seg ikke mye fra andre store byggeprosjekter i Oslo. Men nå begynner det å bli alvor. Byggestart blir 2019. Les hele saken

BOLIGMARKED/ 1. oktober 2018

Nye boligannonser på FINN.no i dag

Boligannonsene på FINN blir endret etter anbefaling fra Eiendom Norge i samråd med Forbrukertilsynet og FINN. Ifølge Johan Fredrik Høvås, salgsdirektør for FINN eiendom, og Christian Vammervold Dreyer, administrerende direktør i Eiendom Norge, er målet at den nye annonsen skal gjøre det enklere for boligkjøper å innhente all tilgjengelig informasjon om boligen. Les hele saken

Til toppen