Bærum kommune tilslutter seg De 10 strakstiltakene

Bærum kommune tilslutter seg De 10 strakstiltakene

Grønn Byggallianse ønsker Bærum kommune velkommen i sine rekker. Bærum kommune Eiendom har med sine ca 230 ansatte ansvar for utvikling, forvaltning, drift og vedlikehold av nesten 565.000 m2 formålsbygg, i tillegg til ca 2100 boliger og flere næringsbygg.

Motta nyhetsbrev fra Eiendomsforvaltning

Grønn Byggallianse er et miljønettverk bestående av de største eiendomsaktørene i Norge med en bygningsmasse på over 30 millioner kvadratmeter. Hensikten med nettverket er å være en arena for aktive utbyggere som vil utvikle seg på miljøområdet og derved bli mer miljøeffektive.

Eiendomsdirektør Kristine Hjellup Horne forteller at Bærum kommune jobber målbevisst med å redusere klimagass og energibruk gjennom arealeffektive bygninger, riktige løsninger, smart eiendomsdrift og brukeratferd.

Kommunens nye klimastrategi

- I 2017 skal vi sluttføre vår første store satsning på energispareprosjekt (EPC), fremme nye arealeffektive skole- og kontorkonsepter, bidra til kommunens nye klimastrategi, og utvikle formålsbygg for fremtiden. Jeg ser frem til at våre prosjektutviklere, prosjektledere, forvaltere og driftere kan bruke arenaene til Grønn Byggallianse for kompetanseheving og nettverksbygging, sier Kristine Horne.

- Bærum kommune Eiendom vil også bidra til Det grønne skiftet, ved å slutte seg til Eiendomssektorens veikart mot 2050. De fleste tiltakene har vi iverksatt allerede, og vi legger opp til å implementere de siste i plan og rutiner i løpet av første halvår, avslutter Kristine Horne.

NÆRINGSBYGG/ 3. oktober 2018

Byggestart i 2019 for Økernsenteret

Det har vært skrevet og sagt mye om det nye Økernsenteret, det har vært diskutert og vraket forskjellige navn, og mye annet. Slik sett skiller det seg ikke mye fra andre store byggeprosjekter i Oslo. Men nå begynner det å bli alvor. Byggestart blir 2019. Les hele saken

BOLIGMARKED/ 1. oktober 2018

Nye boligannonser på FINN.no i dag

Boligannonsene på FINN blir endret etter anbefaling fra Eiendom Norge i samråd med Forbrukertilsynet og FINN. Ifølge Johan Fredrik Høvås, salgsdirektør for FINN eiendom, og Christian Vammervold Dreyer, administrerende direktør i Eiendom Norge, er målet at den nye annonsen skal gjøre det enklere for boligkjøper å innhente all tilgjengelig informasjon om boligen. Les hele saken

Til toppen