Bærum kommune tilslutter seg De 10 strakstiltakene

Bærum kommune tilslutter seg De 10 strakstiltakene

Grønn Byggallianse ønsker Bærum kommune velkommen i sine rekker. Bærum kommune Eiendom har med sine ca 230 ansatte ansvar for utvikling, forvaltning, drift og vedlikehold av nesten 565.000 m2 formålsbygg, i tillegg til ca 2100 boliger og flere næringsbygg.

Motta nyhetsbrev fra Eiendomsforvaltning

Grønn Byggallianse er et miljønettverk bestående av de største eiendomsaktørene i Norge med en bygningsmasse på over 30 millioner kvadratmeter. Hensikten med nettverket er å være en arena for aktive utbyggere som vil utvikle seg på miljøområdet og derved bli mer miljøeffektive.

Eiendomsdirektør Kristine Hjellup Horne forteller at Bærum kommune jobber målbevisst med å redusere klimagass og energibruk gjennom arealeffektive bygninger, riktige løsninger, smart eiendomsdrift og brukeratferd.

Kommunens nye klimastrategi

- I 2017 skal vi sluttføre vår første store satsning på energispareprosjekt (EPC), fremme nye arealeffektive skole- og kontorkonsepter, bidra til kommunens nye klimastrategi, og utvikle formålsbygg for fremtiden. Jeg ser frem til at våre prosjektutviklere, prosjektledere, forvaltere og driftere kan bruke arenaene til Grønn Byggallianse for kompetanseheving og nettverksbygging, sier Kristine Horne.

- Bærum kommune Eiendom vil også bidra til Det grønne skiftet, ved å slutte seg til Eiendomssektorens veikart mot 2050. De fleste tiltakene har vi iverksatt allerede, og vi legger opp til å implementere de siste i plan og rutiner i løpet av første halvår, avslutter Kristine Horne.

NÆRINGSBYGG/14. august 2018

Bygger stort næringsbygg i København

Veidekkes danske datterselskap Hoffmann A/S har inngått kontrakt med KLP Ejendomme A/S om å oppføre et nytt kontorbygg i København. Kontrakten er en totalentreprise til en verdi av om lag én milliard danske kroner. Dette er Hoffmanns største enkeltprosjekt noensinne hva gjelder både kontraktsum og antall kvadratmeter. Bygget er planlagt ferdigstilt i 2021. Les hele saken

EIENDOM/ 3. august 2018

Profier kjøper boligprosjekt av Det Norske Veritas

Det Norske Veritas Eiendom AS har i nærmere 15 år jobbet med reguleringen av et leilighetsprosjekt på sin eiendom på Høvik med en fantastisk beliggenhet rett på oversiden av Veritas-senteret. Nå er prosjektet solgt til boligutvikleren Profier. Kjøpet omfatter omtrent 10 mål som kan utvikles til ca. 55 leiligheter. Med kjøpet følger flere påstående vernede eiendommer fra Høvik Verk perioden, blant annet en 8 mannsbolig, to sveitservillaer og en tidligere turnhall. Les hele saken

Til toppen