Avtale for 1,3 MNK m2 av konsernets eiendommer

Avtale for 1,3 MNK m2 av konsernets eiendommer

Olav Thon Gruppen har forlenget sin avtale om kontroll av sprinkleranlegg med Dokumentert AS. Avtalen gjelder årlig rutinekontroll av sprinkleranlegg i konsernets eiendommer syd for Trondheim.

Motta nyhetsbrev fra Eiendomsforvaltning

Denne rutinekontrollen ivaretar eier sitt ansvar i forhold til Forskrift om Brannforebygging og Forsikringsvilkårene.

Det utføres i tillegg uavhengig kontroll i flere av konsernets byggeprosjekter. Dette for å kvalitetssikre det arbeidet som utføres av prosjekterende og utførende. Dette for å sikre at sprinkleranlegget er forskriftsmessig, uten feil og mangler samt den nødvendige dokumentasjon.

Å gjøre hverandre gode

A9 Diagonale, som blir Tv2 sitt nye hovedkontor, er et av byggeprosjektene der Dokumentert AS utfører uavhengig kontroll. Dette er en positiv prosess for alle parter for det bidrar til at alle feil rettes samt at det kan gjøres på et tidspunkt når det kostnadseffektivt. Dette medfører også en positiv utvikling for prosjekterende og utførende som bruker disse erfaringene for å ha en kontinuerlig forbedring. Det handler om å gjøre hverandre gode.

- Den avtalen vi har med Dokumentert AS bidrar til at vi har den nødvendige dokumentasjon og oversikt i forhold til sprinkleranleggene. Dokumentert AS er også en viktig samarbeidspartner for oss siden det utarbeides handlingsplaner som en del av dokumentasjonen etter utført kontroll. Der fremgår det hvilke avvik som må lukkes men også dokumentasjon på de forhold som ikke krever oppfølgning fra oss eller våre leietagere, sier Kjetil Moen

- Olav Thon Gruppen er en stor kunde med fokus på at sprinkleranleggene skal ha en forskriftsmessig sprinklerkontroll med tilhørende dokumentasjon. Olav Thon Gruppen er også den eneste byggherren vi kjenner til som i flere år har engasjert uavhengig kontroll av sprinkleranlegget i byggeprosjekter. Det er flott når eier investerer i kvalitetssikring underveis i byggeperioden, som er konstruktivt og utviklende for alle involverte, i stedet for konsulenter og advokater etter overtagelse, som kun oppfattes negativt.

75% blir ikke kontrollert på en forskriftsmessig måte

Hvor unikt det er og hvilke utfordringer andre eiere står overfor, blir mer tydelige når man vet at 75% av landets sprinkleranlegg ikke blir kontrollert på en forskriftsmessig måte og har den nødvendige dokumentasjon på utført kontroll. Det er ca. 40.000 sprinkleranlegg i Norge og i dag er det kun ca 10.000 som er kontrollert. Eier er ansvarlig for at sprinkleranlegget er kontrollert hvert år, er funksjonsdyktig i forhold til dagens bruk og har den nødvendige dokumentasjon, avslutter Anders Sandmæl

BOLIGMARKED/12. juli 2018

Stigende boligpriser og høy aktivitet

Etter et svakt 2017 har boligmarkedet igjen tatt fart og vist en sterk utvikling gjennom første halvår 2018. Prisene har vært stigende - mest der de falt mest i fjor, og omsetningen har vært rekordhøy mange steder i landet. Vi tror at det aktive markedet vil vedvare i andre halvår, sier administrerende direktør Johan J. Laugen. Noe lavere prisvekst må man forvente som normalt for høsten, men vi har ingen tro på dommedagsprofetiene som det har vært mange av den senere tid. Les hele saken

Til toppen