Avinor planlegger salg av hotelleiendom på Gardermoen

Avinor planlegger salg av hotelleiendom på Gardermoen

Som et ledd i finansieringen av Avinors utbygginger ved norske lufthavner har Avinor besluttet å legge eiendommen som huser Radisson Blu Airport Hotel på Gardermoen ut for salg. Avinors to største utbyggingsprosjekter er terminalutvidelsene ved Oslo Lufthavn, Gardermoen og Bergen Lufthavn, Flesland. Begge skal stå ferdig i 2017. Eiendommen er utleid på langsiktig kontrakt til Rezidor Hotels Norway og et salg vil ikke påvirke hotelldriften.

  • FDV
Motta nyhetsbrev fra Eiendomsforvaltning

«Vi har eid eiendommen siden vi oppførte hotellet i 1998, og det har vært en god og lønnsom investering for Avinor. Verdiutviklingen på eiendommen innebærer at et salg vil gi et viktig bidrag til finansieringen av konsernets omfattende investeringer», uttaler Avinors konsernsjef Dag Falk-Petersen.

Avinor har engasjert eiendomsmeglerselskapet Heilo Eiendom AS som sin rådgiver i forbindelse med salget.

«Vi gleder oss til å igangsette prosessen med salg av en av de flotteste og beste hotelleiendommene i Norge. Det er sjelden hotelleiendommer av dette kaliber kommer i markedet og vi håper og tror på stor interesse fra investorer» uttaler Trond Sejersted Bødtker i Heilo Eiendom.

LOVGIVNING/18. mai 2018

Omfattende Airbnb og hotelldrift i sameier forbys - strengere regler for investorkjøp

Regjeringen la frem forslag om flere endringer i eierseksjonsloven og borettslagsloven 12. mai. Det foreslås blant annet klare regler om Airbnb og leilighetshoteller samt innskjerping av ervervsbegrensingen. Forslaget mangler imidlertid regler om hyblifisering. Les hele saken

BOLIGPRISER/11. mai 2018

Nye leiligheter kan bli 60.000 dyrere - ber Mæland gripe inn

Boligprisene øker og en ny leilighet kan bli 60.000 kroner dyrere grunnet nytt forslag. Det skriver EFO i sitt høringssvar til DiBK, hvor de går hardt ut mot forslaget om å endre energiforsyningskravene for bygg over 1000m2. Nå må boligminister Monica Mæland gripe inn, krever EFO. Mæland kan stoppe forslaget og hindre økningen i boligprisene, sier næringspolitisk direktør i EFO, Per Øyvind Voie. Les hele saken

Til toppen