Avantor tilslutter seg strakstiltakene for boligutviklere

Avantor tilslutter seg strakstiltakene for boligutviklere

Avantor var blant de første som tilsluttet seg strakstiltakene for byggeiere, og er tidlig ute også for tiltakene for boligutviklere.

  • Miljø
Motta nyhetsbrev fra Eiendomsforvaltning

–  Avantor har gjennom mange år jobbet systematisk med miljø i utviklingen av Nydalen, sier administrerende direktør Øystein Thorup. Vi tilsluttet oss de 10 strakstiltakene for byggeiere rett etter lanseringen i 2016, og nå følger vi opp med å tilslutte oss de 10 strakstiltakene for boligutviklere. Vi opplever at dette er tiltak som er nyttige og relevante for oss, siden vi er en eiendomsutvikler som er miljøsertifisert etter ISO 14001 og som har ambisiøse miljømål for å omskape et tidligere industriområde til en moderne og bærekraftig bydel i Oslo.

Eiendomssektorens veikart mot 2050 er utarbeidet av Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom. Det inneholder konkrete tiltak som byggeiere kan sette i gang med umiddelbart, for å bidra til at Norge oppfyller våre nasjonale og internasjonale miljømål i 2050. Det er mye som både kan og bør startes opp nå. Strakstiltak for eiendomsselskap omfatter både nybygg og eksisterende bygningsmasse, og det er nå også laget en spesialtilpasset liste for de som bygger boliger for salg.

Til toppen