Arkitektur som helbreder og gir arbeidsglede

Arkitektur som helbreder og gir arbeidsglede

Da deler av Esbjerg Psykiatri flyttet inn i nye bygninger, var det ut fra en forventning om at de nye omgivelsene kunne hjelpe pasienter og ansatte i hverdagen. For funksjonsleder Anne-Grethe Borch Lauridsen er dette håpet fullt ut innfridd. Arbeidsgleden hennes er økt, og omkring henne er antallet arbeidsskader blant personalet redusert. Og viktigst av alt: Bruken av tvang mot pasienter er redusert betydelig.

  • FDV
Motta nyhetsbrev fra Eiendomsforvaltning

Deler av Psykiatrisk Avdeling Esbjerg flyttet i juli 2014 inn i en helt ny og innovativ bygning. Strukturen for en psykiatrisk avdeling er gjentenkt med fokus på å skape en helbredende arkitektur for pasientene og en bedre arbeidsplass for personalet. Dette har medført store endringer, der personalet og en rekke pasienter måtte finne ut hvordan de skulle ta i bruk helt nye rammer, og hvor man gikk over til å være integrerte seksjoner fra å være enten en rent åpen eller en rent lukket seksjon.

På avdeling E er Anne-Grethe Borch Lauridsen funksjonsleder for pleiepersonalet og ergoterapeuten. Hun har arbeidet i psykiatrien i Esbjerg i mer enn 20 år og kjente derfor de tidligere lokalene inn og ut:

- Jeg var faktisk skeptisk i utgangspunktet, før vi flyttet hit, men nå jeg vil aldri tilbake til den gamle avdelingen. Arkitekturen har gitt oss helt nye muligheter til å hjelpe pasientene, og vi har fått langt bedre mulighet til å være til stede, forteller hun og fortsetter:

- Tidligere var noen av oss nødt til å holde seg borte fra avdelingskonferansene våre for å holde øye med avdelingen. Nå har alle mulighet til å delta i møtene, fordi vi kan se ut fra lokalet til hele avdelingen. Samtidig har vi fått et felles, sentralt plassert kontor med glassvegger. Det er en fordel for alle, både pasienter og personale.

Glassvegger reduserer tvang

De nye bygningene er blant annet innredet med en rekke glassvegger, adgang for alle til lukkede atriumgårder, utsyn til natur fra alle pasientrom, større rom til pasientene med mulighet for å skjerme alt fra 2 til 6 pasienter, alt etter behov, og en ”innebygd” hall. Alle elementer har generelt vært med å påvirke utviklingen i en positiv retning. Noe av det mest merkbare er at bruken av tvang i form av belter er redusert med 69,9 % i løpet av det første året.

- For å si det kort og enkelt: Pasientene har fått mer ro og trygghet, og jeg er gladere når jeg går til og fra jobb. De store glasspartiene og den økte åpenheten gir oss mulighet for å ligge i forkant overfor pasientene. Vi kan gripe raskere inn hvis en situasjon er i ferd med å eskalere, og dette er en av årsakene til at vi nå bruker mindre tvang. Samtidig er det færre arbeidsskader og mindre utrygghet i hverdagen for oss ansatte, forteller Anne-Grethe Borch Lauridsen.

Gjennom bruk av glassvegger har det vært mulig å skape avdelinger der det er plass til pasienter på både åpne og skjermede plasser. Samtidig er det enkelt for personalet å følge med på hva som skjer på avdelingene, og det gir trygghet også blant pasientene. Mange av dem er glade for at det blir reagert raskt når det oppstår konflikter eller situasjoner der personalet må trå til.

- Vi vil jo alltid helst redusere bruken av tvang, og jeg er naturligvis svært stolt av at vi har klart å gjøre dette så markant. Samtidig hjelper det mange av pasientene at det er mer ro på en avdeling, slik at de blir mindre stresset og oppjaget, forteller funksjonslederen.

Enklere fysisk utfoldelse for pasientene

I arkitekturen på Psykiatrisk Avdeling Esbjerg er det på flere plan tenkt inn hvordan fysisk utfoldelse skal være en del av ”helbredelsen”. Blant annet er det åpen tilgang til atriumgårder der pasienter og personale lett kan gå en tur og få frisk luft. Samtidig er hvert pasientrom nå så stort at man kan få en romaskin eller en Nintendo Wii inn på rommet, og det gjør det mye enklere for pasientene å bevege seg. Sist, men ikke minst er det bygd en ny idrettshall sammen med avdelingen, noe som gjør den mer tilgjengelig, forteller Anne-Grethe Borch Lauridsen:

- Vi setter virkelig stor pris på den nye hallen vår. Bare en så enkel detalj at vi ikke trenger å gå ut for å komme inn i hallen, er med på å få flere i gang i hverdagen. Nå kan til og med svært dårlige pasienter komme i gang med å mosjonere, og det er noe vi vet virker positivt på veldig mange diagnoser. Derfor er dette også en del av den fremgangen vi har merket etter vi har flyttet inn i de nye lokalene.

NÆRINGSBYGG/ 3. oktober 2018

Byggestart i 2019 for Økernsenteret

Det har vært skrevet og sagt mye om det nye Økernsenteret, det har vært diskutert og vraket forskjellige navn, og mye annet. Slik sett skiller det seg ikke mye fra andre store byggeprosjekter i Oslo. Men nå begynner det å bli alvor. Byggestart blir 2019. Les hele saken

BOLIGMARKED/ 1. oktober 2018

Nye boligannonser på FINN.no i dag

Boligannonsene på FINN blir endret etter anbefaling fra Eiendom Norge i samråd med Forbrukertilsynet og FINN. Ifølge Johan Fredrik Høvås, salgsdirektør for FINN eiendom, og Christian Vammervold Dreyer, administrerende direktør i Eiendom Norge, er målet at den nye annonsen skal gjøre det enklere for boligkjøper å innhente all tilgjengelig informasjon om boligen. Les hele saken

Til toppen