AF Gruppen kjøper tomt i Trondheim for boligutvikling

AF Gruppen kjøper tomt i Trondheim for boligutvikling

AF Gruppen kjøper tomt i et sentralt og attraktivt område på Lade i Trondheim. Entreprenøren skal utvikle nærmere 400 leiligheter i en bydel som er i rask utvikling.

Motta nyhetsbrev fra Eiendomsforvaltning

Ladejarlen Utvikling AS har signert avtale om kjøp av 100 % av aksjene i selskapene Jarlveien 15-19 AS, Gjevik Eiendom AS, Ladeveien 20 AS og Ladeveien 22 AS, som eier eiendommer på Lade i Trondheim Kommune.

AF Gruppen Norge AS, Stokke Industri Eiendom AS og Prosjektpartner KSU eier hver 1/3 av selskapet Ladejarlen Utvikling AS.

Bruker erfaring og kompetanse til videreutvikling

- Sammen med våre partnere solgte vi 625 leiligheter i 2016 og delte førsteplassen i Prognosesenterets kåring over de mest fornøyde boligkjøperne i prosjektmarkedet. Vi ser frem til å bruke vår erfaring og kompetanse til å utvikle et godt produkt for boligkjøpere også i Trondheim. Det første byggetrinnet vil bli lagt ut for salg i løpet av 2017, sier Andreas Jul Røsjø, konserndirektør Eiendom i AF Gruppen.

I umiddelbar nærhet til Trondheim sentrum

Eiendommene som kjøpes ligger i et sentralt og attraktivt område på Lade i Trondheim. Bydelen er i rask utvikling og ligger i umiddelbar nærhet til Trondheim sentrum. Det er planlagt bussholdeplass i Jarlveien som vil gi god kollektivdekning for kvartalet.

Eiendommene er regulert for oppføring av nybygg på totalt 26 000 m2 BRA, hvorav 23 000 m2 bolig og inntil 3 000 m2 næring. I tillegg kommer parkering og boder under bakken. Området er godkjent for mellom 300 og 400 leiligheter. Salgsstart er planlagt til sommer/høst 2017 og estimert byggestart er høst 2017/vinter 2018.

Avtalt kjøpesum for selskapene er ca. 163 millioner kroner.

BOLIGMARKED/12. juli 2018

Stigende boligpriser og høy aktivitet

Etter et svakt 2017 har boligmarkedet igjen tatt fart og vist en sterk utvikling gjennom første halvår 2018. Prisene har vært stigende - mest der de falt mest i fjor, og omsetningen har vært rekordhøy mange steder i landet. Vi tror at det aktive markedet vil vedvare i andre halvår, sier administrerende direktør Johan J. Laugen. Noe lavere prisvekst må man forvente som normalt for høsten, men vi har ingen tro på dommedagsprofetiene som det har vært mange av den senere tid. Les hele saken

Til toppen