Per Øyvind Voie, Næringspolitisk direktør i EFO, er blant dem som går hard ut mot Monica Mælands forslag til endringer i TEK17.
Per Øyvind Voie, Næringspolitisk direktør i EFO, er blant dem som går hard ut mot Monica Mælands forslag til endringer i TEK17. (Foto: EFO)

Advarer mot omstridt forslag: – Vil gi dyrere boliger!

En rekke organisasjoner er kritiske til omstridt forslag fra kommunal- og moderniseringsdepartementet. - Forslaget vil gi monopol til vannbårne oppvarmingsløsninger og vil øke boligprisene, advarer næringspolitisk direktør i Elektroforeningen (EFO), Per Øyvind Voie. Han ber statsråd Monica Mæland droppe forslaget. - Jeg håper hun ikke vil bli husket som boligfordyringsministeren, sier Voie.

  • TEK17
Motta nyhetsbrev fra Eiendomsforvaltning

På oppdrag fra Monica Mæland og kommunal- og moderniseringsdepartementet har direktoratet for byggkvalitet foreslått å endre byggteknisk forskrift (TEK17). Endringen i energiforsyningskrav for bygninger over 1000m2 gjør i praksis vannbåren varme obligatorisk i alle større bygg. Mange av høringsinstansene er sterkt kritiske til forslaget, og påpeker at det vil gjøre nye leiligheter enda dyrere.

– Forslaget vil gi dyrere boliger uten noen miljømessig gevinst, skriver konsernsjef i Obos, Daniel Siraj, i deres høringssvar. Norges største entreprenør, Veidekke, er også veldig kritisk. Veidekke skriver i sitt høringssvar at forslaget vil gi misfornøyde boligkjøpere og dyrere boliger. Også Forbrukerrådet er negative til den foreslåtte endringen. - Forslaget vil bidra til økte byggekostnader for boligblokker, skriver Fagdirektør Bolig, Thomas Bartholdsen, i deres høringssvar.

– Vi håper statsråden lytter til alle disse innspillene og ber direktoratet for byggkvalitet om å skrinlegge forslaget om å endre TEK17, sier Voie. Skulle de mot formodning gå videre med dette må de i alle fall gjøre et unntak for smarte bygg. Dette foreslår EFO i sin høringsuttalelse

Nye bygg bruker nesten ikke energi. De beste byggene produserer sågar mer energi enn de bruker. Det blir da et stort paradoks om de ikke skal kunne bruke energien de selv produserer, f.eks fra solceller, men i stedet tvinges til å installere kostbare vannbårne systemer. Alle bygg som produserer egen energi bør derfor unntas en eventuell endring, sier Voie. Han ønsker seg også unntak for smarte bygg.

– Ingen oppvarmingsløsning er mer fleksibel enn elektrisk oppvarming. Med et styringssystem kan netteier utnytte denne fleksibiliteten, for eksempel gjennom å koble ut varmekabler og/eller varmtvannsbereder i perioder hvor det er behov for å frigjøre effekt. Slike løsninger bør selvfølgelig ikke forbys, slik forslaget vil, men tvert i mot oppmuntres til, avslutter Voie.

NÆRINGSBYGG/ 3. oktober 2018

Byggestart i 2019 for Økernsenteret

Det har vært skrevet og sagt mye om det nye Økernsenteret, det har vært diskutert og vraket forskjellige navn, og mye annet. Slik sett skiller det seg ikke mye fra andre store byggeprosjekter i Oslo. Men nå begynner det å bli alvor. Byggestart blir 2019. Les hele saken

BOLIGMARKED/ 1. oktober 2018

Nye boligannonser på FINN.no i dag

Boligannonsene på FINN blir endret etter anbefaling fra Eiendom Norge i samråd med Forbrukertilsynet og FINN. Ifølge Johan Fredrik Høvås, salgsdirektør for FINN eiendom, og Christian Vammervold Dreyer, administrerende direktør i Eiendom Norge, er målet at den nye annonsen skal gjøre det enklere for boligkjøper å innhente all tilgjengelig informasjon om boligen. Les hele saken

Til toppen