Å legge sten på sten

Å legge sten på sten

Odd-Erik Bunde er andre generasjons leder i BundeGruppen. Konsernet er tuftet på nøkterne prinsipper, og bakkekontakten har skapt en milliardsuksess - uten at matpakkene er byttet ut med høye smørbrød av den grunn.

Motta nyhetsbrev fra Eiendomsforvaltning

BUNDEBYGG BLE etablert på nyåret i 1992. Entreprenørfirmaet ble startet med tretti ansatte og hadde en omsetning på åtti millioner det første året. Dagens konsern har i overkant av 240 ansatte og vil få en omsetning i 2014 på 1,2 milliarder kroner. De fem gründerne har sett en jevnt bratt oppadgående kurve, og tre av de fem er fremdeles aktive på eiersiden og arbeider i bedriften.

Bakgrunnen for etableringen var NCCs oppkjøp av Nilsen Nilsen, der det ble tatt en strategisk beslutning om å fokusere på eiendom. De fem fikk tilbudet om å overta entreprenørdelen av Nilsen Nilsen, valgte hvem de ville ha med seg, og 22 år senere er det ingen som har hatt sjansen til å angre.

TØFF START

– Det har nok preget oss, sier Odd-Erik Bunde, at vi startet i den kanskje tøffeste perioden for norsk næringsliv etter krigen. Det var høye renter og vanskelig å gjøre noe, så nøkternhet, nøysomhet og fokus på detaljene har vært overordnede prinsipper fra første dag. Ofte er det sånn at de bedriftene som starter i et tøft marked, de overlever og tar med seg vanene til tidene blir bedre. Det er verre å starte i medgang og legge seg til ekstravagante vaner.

– Da de startet opp var det nok ingen av gründerne som drømte om at selskapet skulle nå dagens størrelse. Hvert år har meldingen vært til de ansatte at dette har vært godt jobbet, og nå skal vi ikke bli større. Ønsket var å ha en bedrift med oversiktlige linjer, der man kunne være med på alt og følge med på alt. Tidlig på 2000-tallet fikk vi noen markedsmuligheter som førte til at selskapet vokste, og vi hadde behov for styringssystemer for å kunne fortsette en kontrollert vekst.

De første årene var det ingen i BundeBygg som flottet seg. Man holdt seg ikke med aviser, firmabiler eller en gang planter på kontoret. Det var i ekstrem grad snakk om tæring etter næring og det ble heller ikke tatt ut utbytte i den perioden. Alt ble pløyd tilbake for å bevare et grunnlag for videre utvikling.

Det har gitt selskapet, og i dag konsernet, en god og sunn likviditet og økonomi hele veien. Den opprinnelige aksjekapitalen på to millioner kroner ble låst på en høyrentekonto, og den ble heller aldri brukt. På tampen av nittitallet ble de midlene satt i system, for å gjøre mer nytte for seg enn ”å bare stå der” - uten at man ”måtte” bruke dem på noe tidspunkt.

– I disse dager gjør vi noen vel overveide tiltak som koster penger, der vi henter inn konsulenter. Det ligger i veggene at man skal snu på krona og tenke seg godt om før man bruker midler.

– Dere har en selskapsfilosofi mange kunne lære av?

– Mange er like flinke som oss, men vi føler det er en sunn holdning å bære med seg. Marginene i bransjen, og nå er vi blitt et konsern med flere ben, er små og det er krigen om de små kronene som gjør at du sitter igjen med en sunn bunnlinje. Det er fortærende for prosjektledere, som av funksjon må være kostnadsbevisste, å måtte se ledere flotte seg uten at de av den
grunn bevarer nødvendig fokus. Vi blir sikkert beskyldt for det vi også fra tid til annen, men fokuset vårt er uansett at dersom gjør vi en investering, så skal vi ha noe igjen.

KVALITET OG VERDIER

– Å måtte reflektere over hva vi foretar oss er en viktig faktor å ha med seg, og ikke minst viktig når vi møter gründerne våre i styrerommet. Kost/nytte effekten av det vi gjør skal til en hver tid være målbar. Det skal ikke søles med penger, smiler Odd-Erik Bunde, samtidig er stilen vår uformell. Vi bruker verken dress eller holder oss med stettglass. Det er en holdning du møter mange steder blant entreprenørene, og det er mye av det som gjør det til en trivelig bransje å arbeide i. Her er alle godtatt ut fra kvaliteten og det du står for.

BundeGruppen har utviklet seg over tid til et konsern med god økonomi, som drives godt i alle ledd. Når det nå er et ønske om å løfte konsernet til neste nivå krever det profesjonalisering i alle ledd, sier Odd-Erik Bunde. Bransjen preges fremdeles av tilfeldigheter i avgjørelser, og mangler litt på prosjektgjennomføring og struktur - her trekker Bunde frem Olje- og gassbransjen som eksempel. Konsernet henter inn bistand for å bedre det strategiske fokuset, visjonene og handlingsplanene for de kommende årene.

Med karakteristisk bakkekontakt peker Bunde i første omgang på høsten 2014, men linjene trekkes lenger enn det. Man kunne ha foredlet den eksisterende plattformen, men har heller valgt å løfte såvel blikk som ambisjoner. Konsernet er blitt av en slik størrelse at det nå er nødvendig å ta de neste skrittene.

Derfor er tiltak som Bygg 21 velkomne, fortsetter han, og våre strategier vil nok i noen grad speile de tankene som fremkommer der. Veksten i konsernet har i stor grad skjedd i det stille, og det er brukt få ressurser på å fortelle hvor flinke
man er. Sten er lagt på sten, med den konsekvens at eksisterende kunder gjerne kommer tilbake og Odd-Erik Bunde legger ikke skjul på at det har vært et sentralt fokus for gruppen. Med en lytefri overlevering av prosjekter har også suksessen kommet gradvis. I tillegg har gruppen selvsagt prosjekter de helst ikke snakker så høyt om, men jevnt over har det gått bra.

Grunnprinsippet er at vi skal oppføre oss som folk, sier Odd-Erik Bunde - ærlighet og redelighet er kjernepunkter, og vi har aldri vært i retten med noen av våre kunder. Vi har heller ingen intensjoner om å endre på det.

HÅNDTRYKKET

– Dette er vår måte å fortelle verden rundt oss hva vi står for. Vi legger mye i et håndtrykk, slik vi også forteller på websidene våre. Har vi tatt deg i hånda og sagt at det blir sånn, så er det sånn det blir - både kvalitetsmessig og prismessig. En avtale er en avtale, uansett hva finjussen kanskje måtte ha å bidra med. Vi står for det vi sier, og er glade for at det er en utbredt holdning i bransjen. Noen aktører sliter kanskje med å leve opp til disse idealene og bidrar til at entreprenørene får litt juling i media. Det er positivt når vi, når Veidekke, når NCC og andre går foran - men samtidig er det en jungel av små virksomheter som mangler denne grunnholdningen. Da ligger det på de av oss som er av en viss størrelse å fortelle at de gode holdningene er der.

– Vi skal ikke presentere kundene for ubehagelige overraskelser underveis. Det er det vi lever etter, og kanskje vi ikke alltid når opp dit, men intensjonen er der alltid. Vi har også ønsket å kunne bidra til omdømmebyggingen for bransjen, for i perioder får du følelsen av at vi er komplett uten troverdighet. Vi blir nevnt i samme setning som de næringene som har alvorlige problemer med renommeet. Det går på oss selv der vi kan endre holdningene våre innenfra. Hos oss har dette vært en intern prosess.

ENDRET BRANSJEKULTUR

Odd-Erik Bunde kommer fra eiendomsbransjen, og skiftet beite rundt århundreskiftet. Han reagerte på temperamentsfulle byggemøter, og selv om dette er blitt bedre i hans egen virksomhet henger såvidt mye igjen at bransjen ennå opplever at de dyktigste fagfolkene i noen grad søker seg til andre utfordringer. Han ser det som et mål at det ikke lenger skal være slik at den som skriker høyest får, og ser frem mot et fagmiljø preget av profesjonalitet, skikkelighet og ordentlighet.

Fagdiskusjoner er utviklende og bringer oss videre, men ikke i et miljø der den største og tøffeste alltid får gjennomslag, der det sparkes nedover i verdikjeden eller bedriftsorganisasjonen.

– Opplever jeg dette internt hos meg henger ansettelsesforholdet i en tynn tråd. Hos oss skal ingen utnytte posisjonen sin på den måten. Bunde ønsker seg også bort fra historiene der leverandører kan fortelle om store virksomheter som utnytter markedsmakten sin. Samspill og dialog for å skape gode fremtidige bygg er stikkordene, og han bedyrer at BundeGruppen aktivt prøver å komme bort fra den kulturen der de kunne oppfattes som å utnytte konsernets posisjon.

– Skal vi kunne drive innovasjon i denne bransjen er vi nødt til å jobbe sammen. Se på bilindustrien som uten opphold må snu seg rundt med korte horisonter. Der finnes innovasjon i hele verdikjeden, og der er aksepten for feil ikke tilstedeværende. Setter du deg inn i en ny bil bruker du ikke tid på å sjekke for riper, bulker eller manglende deler. Når vi går overtakelsesbefaringer bruker vi et par uker på en detaljert gjennomgang av prosjektet. Så er vi kjempefornøyd hvis vi bare har fire sider med anmerkninger. Det er noe fundamentalt feil i hele oppbyggingen av kontrakter og utviklingen av verdikjeden. Dette må det gjøres noe med ellers vil bransjen gå i en lite ønskelig retning.

FUSJONER OG OPPKJØP

Temaet kommer regelmessig opp når du driver et selskap som BundeGruppen. Enten fra interessenter som lurer på om selskapet er til salgs, eller fra mindre aktører som gjerne vil samarbeid, eller bli en integrert del av Bunde-konsernet. Da tas det høflige samtaler for å se hva markedet sier, men et salg har aldri stått på konsernets dagsorden. Her er Bunde krystallklar.

Det å skape en god virksomhet er drivkraften, sier han, og det uttrykte målet er en videre oppbygging av konsernet og det kan tas mye lenger enn der man står i dag. Disse diskusjonene har aldri vært tatt så langt at en eventuell pris har vært et tema. Det er plass til en mellomstor aktør som oss, store nok til at vi kan ta de kompliserte prosjektene og med det gi såvel ansatte som kunder faglige utfordringer.

– Hva gjelder oppkjøp så gir det store utfordringer. Det du som oftest kjøper er personalressursene i bedriften. Risikoen ved et oppkjøp er at du ikke får med deg den faktoren som har skapt det selskapet i den videre driften, og da har du betalt altfor mye for bedriften. Vår vurdering har så langt vært at risikoen har vært for høy, og vi har heller valgt organisk vekst i eget hus. Da har vi kontroll på det vi holder på med.

– Kundene våre gir ofte uttrykk for at de setter pris på den nærheten de opplever til bedriften, der de kjenner såvel eiere som staben i selskapet. Og det er et forhold du ikke så lett får hos de aller største selskapene. Da har du gjerne en kontaktperson, men sjelden de som sitter i toppen. Og den nærheten er uhyre verdifull og berikende for driften av selskapet
og de som kommer til oss som kunder. Det er viktig å gi mye ansvar til lederne i gruppen, mener Bunde. De styrer slik de mener er riktig, og så lenge de forholder seg til de grunnverdiene vi driver etter så løser det meste seg.

NÆRINGSBYGG/ 3. oktober 2018

Byggestart i 2019 for Økernsenteret

Det har vært skrevet og sagt mye om det nye Økernsenteret, det har vært diskutert og vraket forskjellige navn, og mye annet. Slik sett skiller det seg ikke mye fra andre store byggeprosjekter i Oslo. Men nå begynner det å bli alvor. Byggestart blir 2019. Les hele saken

BOLIGMARKED/ 1. oktober 2018

Nye boligannonser på FINN.no i dag

Boligannonsene på FINN blir endret etter anbefaling fra Eiendom Norge i samråd med Forbrukertilsynet og FINN. Ifølge Johan Fredrik Høvås, salgsdirektør for FINN eiendom, og Christian Vammervold Dreyer, administrerende direktør i Eiendom Norge, er målet at den nye annonsen skal gjøre det enklere for boligkjøper å innhente all tilgjengelig informasjon om boligen. Les hele saken

Til toppen