26 innflyttingsklare boliger

26 innflyttingsklare boliger

Siden Boligbygg kjøpte boligene tidlig i 2016, er det meste pusset opp i Kjelsåsveien 130. Nå får beboerne endelig flytte inn, til stor glede for bydelen.

Motta nyhetsbrev fra Eiendomsforvaltning

– Boligbehovet i bydelen er stort. Det er mange som står på venteliste for kommunal bolig og bydelen skal bosette et høyt antall flyktninger i år, forteller Inger Lise Ensrud, boligkonsulent i Bydel Nordre Aker.

Leilighetene i Kjelsåsveien 130 er på ca. 27 kvadratmeter, og det er 26 boliger i bygget, som opprinnelig er fra 1965. I første etasje ligger butikken Runes, og i etasjene over ligger leilighetene der beboerne i disse dager flytter inn.

– De 26 boligene i Kjelsåsveien 130 gjør at flere som står på venteliste får leie en kommunal bolig, og at bydelen har en mulighet til å nå sitt mål med bosetting av flyktninger.

Kjøpte og pusset opp

Kjøpskontrakten til ble signert i midten av januar 2016.

– Denne eiendommen var en av svært få hele bygårder for salg på markedet, og det ble bestemt å sjekke med eiendomsmegler hva som var status. Det var nemlig et meget godt bygg sett med Boligbyggs øyne, forteller Geir Fredriksen i Boligbyggs kjøpsteam.

Boligene har også god beliggenhet, med trikk og matbutikk kun et steinkast unna. Flere budgivere var interessert, men Boligbygg hadde en god strategi.

– Vi tilbød selger å kjøpe enkeltleiligheter med en total kjøpesum på 48,5 millioner. Videre valgte vi å ikke kjøpe næringsdelen da dette ikke passet i forhold til Boligbyggs strategi. Vi hadde meget kort budfrist, og selger valgte å selge leilighetene til oss, forteller Fredriksen.

Etter at leilighetene var kjøpt, startet Boligbyggs prosjektseksjon med full oppussing av både boliger og fellesarealer. Nå har alt fått en moderne, god og nøktern standard, med nye rør- og ventilasjonssystemer som en av flere større endringer.

Bosetter på løpende bånd

Etter mange måneder med oppussing er boligene endelig klare til utleie.

– I Kjelsåsveien 130 vil det nå på løpende bånd bli bosatt, forteller boligkonsulent Ensrud i Bydel Nordre Aker.

En eiendomsforvalter i Boligbygg får ansvar for å følge opp leiekontraktene med beboerne, mens drifts- og vedlikeholdsseksjonen i Boligbygg vil følge opp den daglige driften av boligene i tiden som kommer.

BOLIGMARKED/12. juli 2018

Stigende boligpriser og høy aktivitet

Etter et svakt 2017 har boligmarkedet igjen tatt fart og vist en sterk utvikling gjennom første halvår 2018. Prisene har vært stigende - mest der de falt mest i fjor, og omsetningen har vært rekordhøy mange steder i landet. Vi tror at det aktive markedet vil vedvare i andre halvår, sier administrerende direktør Johan J. Laugen. Noe lavere prisvekst må man forvente som normalt for høsten, men vi har ingen tro på dommedagsprofetiene som det har vært mange av den senere tid. Les hele saken

Til toppen